Sokobalien

Sokobalien
Sztab VVeteranów
Tytuł: Sokobalien
Producent: Cavylabs
Dystrybutor:
Gatunek: Logiczna
Premiera Pl:0000-00-00
Premiera Świat:
Autor: Klemens
Ocena
czytelników bd GŁOSUJ
OCENA
REDAKCJI 65% procent
Głosuj na tę grę!

Sokobalien

Litery GDPL odpowiadają poszczególnym kierunkom (odpowiednio: Góra, Dół, Prawo, Lewo):
sokobalien-28285-1.jpg 1Poziom 1
5P

Poziom 2
PUPDPDLULD

Poziom 3
PU2PDLUL3DPDL

Poziom 4
LUL3G2P2DLDLU

Poziom 5
U4P2DLD2L2GLU3PUPD

Poziom 6
2L2GPUP3D2P2GLP2D2L2G

Poziom 7
UPUL2GD2LDPDP2G

Poziom 8
D2L2GPUD2LUPUPL4D2PUP2G2LULDPDLULD

Poziom 9
PU2PD2P2G2LD2LD2P3GLD3P2DLDLU

Poziom 10
D2PULDLUL3G2P2DLDL2GD2P2G2L3DPDP2G

Poziom 11
U2PDLDLUPUL

Poziom 12
2G2LDU2P2D2L4GPDL3D2P2GLP2D2L2GPU2L

Poziom 13
U3LULD4P2D2LD2LU4P2LUPULU2LD4P

Poziom 14
U2LU2LD4PUPD5L2D3P3L2G4P2D3LULU3P2L2D3P2G

Poziom 15
2G4L2D2PUPUL2P4D4LUL2GPU3PD2P2GL4DLDL3G3D2LUL2GPU3P3LDLD2P

Poziom 16
PUDL2GDP3G2DL2G

Poziom 17
DP2GPDPU2D2L2P2G3L3D

Poziom 18
P2D4P2DLUPULU4L2D3PLU2PD2GP2D

Poziom 19
2LDLU2P4GLU2LD4P2L2G3P3DPD2LP2G2L3DL2DP3G2P2G5L3D2PDPU

Poziom 20
UP2DU2LDPD2PUP2DLDP2G2LUPU2LDL2GPUL3D4P2D2PDLDLU

Poziom 21
DULDL2DP2GPUPDP2DLUPULDL2GD2LD2PU2P2DL2GL2G

Poziom 22
LUPD2L2DPD2PULDL3GLUPD2PUD2LUPL4D3P2GPULU2L

Poziom 23
D2L2DPULUP5D3PU3L5G2P4DL2D2PUL5G2LDPUP4D2L2DPUP

Poziom 24
3G3P2DP2DLUPU4LD2LUPDPU3P2GP2G2LULDP2D3L2GPL2DP2DL2DPULU4PD2PULDLU
3L2G3P2D2GL3G2LDPDPDL3GP2DLDP

Poziom 25
2D3GPU2P5DP2D2LUD2L2G3P3L2GL2GP3D3GPU2P2D2LD3L2D3PL2GP2GL3DU2L2D2P

Poziom 26
3GL2G2PD3PULD2LU

Poziom 27
L4GPU3LU2L5D

Poziom 28
DPUPULDL2GD4P3GLU2LD2L

Poziom 29
2PL3DPDP3GLUP

Poziom 30
ULD2PDLDLD2LUD2PUP2G2LDU2P2DLDLDLULUPD2PUP3GLDLDLD2LUD2PUPU2P2DLD2L2G

Poziom 31
2LU3P2G2PD2LD3L2GP3DL2DP3L2GPUP2DU2L2D2PD3PULD2LUP3L2GPU2PDL3D3PU2LDL3GP2GL3D2GLD

Poziom 32
4P2GPU2L2P2G2LDLD2PL2G2P3DL2DPL3G3LDL2GD2P2G2L5D2PUD2L3G4PDP2GD2L2G2P

Poziom 33
2PULDL2GP2G2PDP2D3L4G2LDPUP3DLD2PL3G2PU2PD4LU2LDPUP3DPDL3G3P3D2LDL3G2D3P3G3L3P3DP2DLUPU3LULD4G2LD3P

Poziom 34
PDU2L3D3PUPD4L3G5P2D2LULUP3DLUPULD3P2G2L

Poziom 35
U3PDU3L3D2P2D2PULDL2G2D3LUPD2PUPUL2D2L5G3P3D3G3L2D2P2LDPL2D2P2G2D2PULDLUPU2LUL2G3P2D2L

Poziom 36
DU2LDP2D2P2DLP2D3L4G2D2P2L2D3P2G3L2GP3G2PDLDLDL2D3P2G2D3L2G2P3GL2DPDL

Poziom 37
DPDPDPLUL3G2P2DLDLU4P2DLDLU2P2G3L3P2D2LULUP2G2LDLD2PDPU

Poziom 38
LUP2L3DPD2PULDL3GLUPDP2G2D3P2GLDPD3LUPD2P2GLU2L3DLDL2GD5P2D3LDL3G3PU

Poziom 39
ULULDL3DLD2PLUPUL2GPL5D3PUPUL2D3L3GPDLDPL4GPUPD2L2D2PLU4D2PUPUL2D2L2G2D2PULDLUL3GPDL2DPL2GPDL2D3PULD2LUP

Poziom 40
2D2P4G3P2D2G3L6D2PU2P2GLP2D2LD2L2G2L3GPL3D2P2D2PU2P2GL3G3L4D4G3P3DLP3G3LD2L3D2PUD2L3G2PU3P3D2L3P2D2LU2D2LUD2PU2P2G2LP3G3LD2L3D2P2D2P2G2D2L2G2L3G2PDU2L3D2P2Lsokobalien-28285-2.jpg 23G2P3D4G3P3DLP3G3LD2L3D2PUD2L3G2PU3P3D2L3P2D2LUD2P2GL3G3L2DU2L3D2PUD2L3G2PU3P3D3L3P3G3LD2L2D2G2PU3P3D3LUD4P2D2LU2D2LU

Poziom 41
L3G2PDLP3GL5D

Poziom 42
DPU3LU2P4GP2DPD2LUL3DL5GP4DLD2PUP2D

Poziom 43
3D2P2GLUL3G2L2DPDP2G4DU2P2D3LP4G2L2G3P

Poziom 44
3PU2PD4LU3P4L3GPU2P2DP2DLD2L2G2D2PU2L3P2GPUL3D3LUL2GPU2P2DP2D2L2P3GLU2LDL2DPD

Poziom 45
LU2PDP3G2D4L3GPDL2DPL2GP2DLD3PULD2L2GP2DU3P2GLP2D4L3GP3DLD2PUPD2GLD2L2GPDLDPUP2D

Poziom 46
PULDLUPULU2PD2PU2LUL2DL4G2LDLD2PL2G2P2DP2DL2D2P2GPULDLUPU3LP2G2L2DL2DPL2GPDU4P4D2LUPDP4G3D2LUP2G2LP2G3L2D4P2DL3G

Poziom 47
LUPULULU2P3DLDP3LU2PUP2DLDP2G4LPD2L4P6G2PDLUL5DPD4LULDPDL2G4P3G2LU3P4LU2LD4PD2P2GL5DPD4L

Poziom 48
PDU4L2DPULU4PDPULUP2L3DP3DLUP2GLU3L2DP2GLU4PDPULUP2DPD2L3P2DLUPU2LP2D2L4GPULDLU

Poziom 49
PUPUP5D4G2L3DPDL3G2LDPUP3D2G2LD2P3G2P2D3LULD2P2D2PU2P2G2LDPLDLDLULU2PUP2G2L2D2PUL

Poziom 50
ULU3LDPU2PDU2LD2PD2PDP2DLP2GL2D3G2LU3LDL4DU2PULUL2D2P2DL2GL3G2P3DL2D3PU2P3G2L2P3D2LU2D3L2GP3GLU3PD2PU2D2L2P3D2LUPDP2GPUL2G4LD2L3D2P3GLU5P4LD2L2DPDP3GLU4PDPDL

Poziom 51
3PUPDU2P2D3LDLU

Poziom 52
2PU3P2DPD2LULULUPD2L3D2PU2P3G2LP2G2L3DLDP

Poziom 53
D3LDU3P2DL2G2LD2P2DL2GLUPU2PDPULUPD3L3D2P3GLUP

Poziom 54
U2PD2PUD2P2G3LDLU3P2G2LP2D2L2G

Poziom 55
LP4GLD2LULD4P2DLUPU3LULDL3DPDP3G2D2L3G5P5L2DPL2GP2DL2D2PUPLD2LU2PL3G4P4DL3GPUL3D2LD2L2GPDLDP3GPDLDP

skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz
RECENZJE CZYTELNIKÓW
ILOŚĆ RECENZJI - ŚREDNIA OCENA - % więcej recenzji dodaj recenzję