Regulamin

REGULAMIN Sztabu Weteranów

"(...) wierzchołek góry otulał obłok, który zaczął przeobrażać się w ognisty dym, a towarzyszyły temu coraz głośniejsze grzmoty. Nagle powietrze przeszył przeciągły dźwięk trąby. Żołnierze drżeli ze strachu. Z pośród mgły wyłoniła się potężna sylwetka Marszałka. Wielki Mistrz Strategów uderzył myszką komputerową o kamienne głazy, na których jakaś piekielna moc wyryła prawa, które prawdziwy żołnierz i członek SVV musi przestrzegać po wsze czasy (...)", a brzmią one tak:

1. Wyrażaj swoje poglądy, jednak pamiętaj, że inni też mają do tego prawo, uszanuj to, bądź tolerancyjny, szanuj opinie innych.
2. Każdy post który chcesz napisać na forum najpierw przemyśl, a później wyślij. Twoje słowa świadczą o tobie.
3. Offtopic (luźne dyskusje nie na temat) jest dozwolony wyłącznie w dziale do takich postów przeznaczonych - wyłącznie tam!
4. Nigdy nie zapominaj o temacie postu, który powinien być jasno sformułowany, konkretny i w skrócie dotyczyć treści, którą tytułuje.
5. Staraj się pisać zgodnie z językiem polskim, tj. nie pomijaj dużych liter i interpunkcji. Pisanie z polskimi znakami będzie dodatkowym atutem.
6. Przy odpowiadaniu, nie cytuj całego tekstu, tylko konkretny urywek.
7. Każdy Sztabowicz jest winien posłuszeństwo starszemu stopniem.
8. Nie pisz nikomu tego czego sam nie chciałbyś usłyszeć.
9. Nie zakłócaj dyskusji, przez głupie docinki i niecenzuralne słownictwo.
10. Na forum dyskusyjnym SVV, ma panować przyjaźń i miła atmosfera. Gdy ktoś czegoś nie umie, nie potrafi czy nie rozumie należy mu udzielić pomocy.

Uzupełnienie Regulaminu

Spis treści:

1. Jak pisać posty?
2. Rada Sztabu
3. MAO
4. Gwiazdki i awanse.
5. Specjalne odznaczenia
6. Sztabowe święta


1. Jak pisać posty, aby były czytelne?

W dużym skrócie:
- nie używamy html
- cytujemy tylko fragmenty postu na którego odpowiadamy
- dbamy o porządek w tematach
- robimy odstępy by dokładnie było widać nasze odpowiedzi

2. Rada Sztabu

RADA jest organem ustawodawczo-wykonawczym, w skład której wchodzi dwóch członków SVV, wybranych przez Sztabowiczów w demokratycznych wyborach plus Przewodniczący Rady z poprzedniej kadencji.

Z członków Rady SVV, Marszałek mianuje Przewodniczącego Rady, którego zadaniem jest przekazywanie Marszałkowi sugestii i stanowiska Rady.

Przewodniczący RADY jako jedyna osoba ma prawo polemizować z Marszałkiem w kwestii funkcjonowania Sztabu, prosić o wytłumaczenie poszczególnych decyzji organizacyjnych podejmowanych przez Marszałka.

RADA jest odpowiedzialna za ład sztabowy (forum dyskusyjne, witanie nowych członków, udzielanie informacji organizacyjnych, krytykę osób nastawionych antyregulaminowo etc). Obowiązkami RADY jest również szeroko rozumiana organizacja życia sztabowego - organizowanie konkursów, spotkań sztabowiczów, wspólnej gry sieciowej i innych atrakcji.

Kadencja Rady trwa trzy miesiące. Marszałek może przedłużyć kadencję Rady o kolejny pełny okres, lub ją zdymisjonować i ukarać jej członków jeśli uzna że nie wypełniają swoich obowiązków (np. na forum panuje bałagan). Marszałek ma prawo również do powołania Rady Tymczasowej, która funkcjonuje do czasu wyborów.

3. Marszałek Artur Okoń (MAO)

MAO nie wdaje się w żadne dyskusje, polemiki co do funkcjonowania Sztabu, spraw organizacyjnych i decyzji które sam podejmuje, ale ostatecznie może naruszyć tę regułę.

Decyzje MAO- ostateczne i nie przysługuje od nich żadne odwołanie, a MAO nie musi się z nich tłumaczyć. Ostatecznie może polemizować lub ułaskawić.

Ingerencję w sprawy karne MAO ogranicza do decyzji ostatecznych- degradacji lub usunięć ze Sztabu.

4. Gwiazdki i awanse

Praca i aktywność Sztabowiczów zawsze jest zauważana i doceniana.

Wynagradzane będzie każde zaangażowanie w sprawy Sztabu, zarówno kwestie techniczne (związane z funkcjonowaniem strony www), merytoryczne (publikowanie tekstów) jak i udział w życiu sztabowym (np. dyskusje na forum). Równie ważne są intencje i możliwości osoby piszącej. Zgodnie z powyższym jeśli 10-latek wysyła na forum nawet słabego merytorycznie posta to i tak będzie on znaczył więcej niż super tekst napisany przez osobę starszą. Bardziej zasłuży się osoba przysyłająca co tydzień słaby tekst prosząc o jego zamieszczenie w SVV niż Sztabowicz który wyśle jeden tekst znakomity i uważa że już zrobił wszystko dla Sztabu. Jest to chyba podejście bardzo sprawiedliwe. Zapamiętajcie więc to magiczne słowo: Zaangażowanie, ono otwiera bramy do kariery.

Co miesiąc przyznawane są gwiazdki, awanse i szczególne odznaczenia dla wszystkich aktywnych i zasłużonych członków Sztabu. Przyznaje je MAO po konsultacjach z Radą i ogłasza na stronie Sztabu oraz na forum w stosownym raporcie z tematem "Gwiazdki i awanse".

Za co i w jakich ilościach przyznawane są Gwiazdki:

- Za pracę nad stroną (maksymalnie +20 miesięcznie).
- Za napisanie poradnika do gry (+ 10 gwiazdek)
- Za napisanie zapowiedzi lub tekstu publicystycznego (+ 2 gwiazdki)
- Za napisanie recenzji lub tekstu historycznego (+ 3 gwiazdki)
- Za aktywność na forum (maksymalnie +20 gwiazdek miesięcznie)
- Za obecność na zjeździe Sztabowiczów (+ 25 gwiazdek)
- Za obecność na uroczystym spotkaniu na chacie (+ 2 gwiazdki)
- Za udział w dowolnym konkursie lub inicjatywie organizowanym przez RADĘ lub MAO - (1 gwiazdka)

Poprzez pracę nad stroną rozumie się głównie dodawanie kodów, gier do działu download, wyszukiwanie gier online, składanie tekstów i inne czynności które może wykonywać każdy chętny do pomocy Sztabowicz.

Poprzez aktywność na forum rozumie się ilość i jakość napisanych postów. Każda wypowiedź jest warta ok. 0,2 gwiazdki. Dyskusje offtopic lub posty nie wnoszące nic mądrego do tematu - nie będą liczone.

MAO zachowuje sobie prawo do dowolnej modyfikacji ilości przyznawanych gwiazdek, według swojego uznania lub potrzeby sytuacji.

Ile trzeba Gwiazdek do następnego awansu:

--- = szeregowy = ---
+10* = kapral = = 10*
+20* = sierżant = 30*
+30* = chorąży = 60*
+40* = porucznik = 100*
+50* = kapitan = 150*
+60* = major = 210*
+70* = pułkownik = 280*
+80* = generał = 360*

5. Ordery i odznaczenia

Marszałek może przyznać Sztabowiczom specjalne odznaczenia za szczególne zasługi.

Lista orderów:

Gwiazda MAO - Przyznawana za wybitne osiągnięcie, które po wsze wieki zapisze się wzniośle w historię Sztabu.
Podpora Sztabu - Najwyższe odznaczenie w Sztabie. Przyznawane szczególnie zasłużonym osobom, bez których Sztab nie mógłby istnieć w obecnej formie. Otrzymanie takiego wyróżnienia jest największym marzeniem każdego ze Sztabowiczów.

Marszałek pozostawia sobie prawo odebrania każdego z orderów jeśli posiadająca go osoba stanie się tego nie godna.

6. Sztabowe Święta

Poniżej znajduje się lista sztabowych Świąt. Pamięć o nich jest obowiązkiem każdego Sztabowicza!

9 marca-Dzień Sztabowicza
15 listopad 2000-powstanie SVV

Świętom corocznie towarzyszy uroczyste spotkanie na chacie.

Ponadto tradycyjnie obchodzimy razem Boże Narodzenie (łamanie się wirtualnym opłatkiem na chacie w wigilijną noc), oraz corocznie spotykamy się latem na zjeździe Sztabowiczów.