Papers Please

Papers Please
Sztab VVeteranów
Tytuł: Papers Please
Producent: Lucas Pope
Dystrybutor:
Gatunek: Logiczna
Premiera Pl:0000-00-00
Premiera Świat:
Autor: Klemens
Ocena
czytelników 83 GŁOSUJ
OCENA
REDAKCJI 85% procent
Wyroznienie
Głosuj na tę grę!

Papers, Please

Pamiętaj, drogi Graczu, iż nie zawsze musisz się spieszyć, niejednokrotnie dany dzień i tak skończy się w określonym momencie. Nadto stanowczo doradzam wykupywanie wszystkich dostępnych w grze ułatwień, zdecydowanie są warte swojej ceny.
papers,-please-14352-1.jpg 1Dzień 1

- pierwszy petent to Arstoczkanin
- drugi petent to obywatel Imporu i nie powinien być wpuszczony
- trzeci petent to obywatel Republii i nie powinien być wpuszczony
- piąty petent to Kolechianin, który sam zrezygnuje ze wstępu
- dzień nie zakończy się przed rozmową ze wspomnianym wyżej Kolechianinem

Dzień 2

- pierwszy petent to cudzoziemiec z ważnymi dokumentami
- drugi petent to cudzoziemiec z Antegrii z nieaktualnymi dokumentami
- czwarty petent to Arstoczkanin, któremu będzie się spieszyło
- szósta petentka to Astoczkanka z ważnymi dokumentami
- w czasie podejmowania siódmego petenta dojdzie do zamachu terrorystycznego, który zakończy dzień
- dzień nie zakończy się przed wspomnianym wyżej zamachem

Dzień 3

- pierwszy petent to cudzoziemiec z ważnymi dokumentami
- drugi cudzoziemiec zapomni okazać kartę wjazdu, którą jednak przedstawi po przesłuchaniu
- trzecia petentka to cudzoziemka z ważnymi dokumentami
- piąty petent to cudzoziemiec z ważnymi dokumentami
- szósty petent będzie posiadał wadliwą kartę wstępu
- ósmym petentem będzie Jorji Costrava bez jakichkolwiek dokumentów, po przesłuchaniu sam się oddali
- dzień nie zakończy się przed rozmową z wyżej wspomnianym Jorjim

Dzień 4

- pierwszy petent będzie posiadał ważne dokumenty
- trzeci petent będzie posiadał przestarzałą kartę wstępu zamiast nowo obowiązującego pozwolenia na wjazd; nie powinien być wpuszczany
- piąta petentka będzie posiadała wadliwe dokumenty, jeśli jednak zost
anie wpuszczona, Gracz otrzyma nie tylko ostrzeżenie, ale i żeton Imporu
- siódmy petent, jeśli jest Arstoczkaninem, posiada ważne dokumenty. Jeśli zaś to cudzoziemiec, będzie miał wadliwe personalia w pozwoleniu na wjazd
- ósmy petent to ponownie Jorji Costrava; jego dokumenty będą ze wszech miar wadliwe, w razie jego wpuszczenia Gracz otrzyma ostrzeżenie oraz żeton Obristanu. Uzyskanie wspomnianego żetonu jest możliwe także Dnia 11 bez żadnych negatywnych konsekwencji
- dziewiąty petent to Arstoczkanin, którego dokumenty mogą (lecz nie muszą) być wadliwe

Dzień 5

- pierwszy petent to Antegrianin z nieprawidłowym numerem paszportu – może on zostać aresztowany
- trzeci petent to Vince Lestrade, który powinien być aresztowany (można go zestawić z informacją z biuletynu bądź artykułem z gazety)
- piąty petent to cudzoziemiec ze Zjednoczonej Federacji z ważnymi dokumentami
- ósmy petent to cudzoziemiec z Antegrii z ważnymi dokumentami
- dziewiąta petentka to żona wyżej wymienionego cudzoziemca; nie posiada ona pozwolenia na wjazd, po jej przepuszczeniu Gracz otrzyma ostrzeżenie oraz żeton Antegrii

Dzień 6

- pierwszy petent posiada ważne dokumenty
- druga petentka posiada ważne dokumenty
- jeśli wcześniej nie został przepuszczony, jako piąty pojawi się ponownie Jorji Costrava, bez ważnego pozwolenia na wjazd; w razie jego wpuszczenia Gracz otrzyma ostrzeżenie oraz żeton Obristanu. Uzyskanie wspomnianego żetonu jest możliwe także Dnia 11 bez żadnych negatywnych konsekwencji
- siódmy petent to Dari Ludum z ważnymi dokumentami; jeśli zostanie wpuszczony bądź odmówi mu się zgody, npapers,-please-14352-2.jpg 2astępnego dnia w gazecie pojawi się informacja o zamordowanych prostytutkach; jeśli podświetli się jego imię na notce od drugiej petentki, bądź pokaże się ją Dariemu, ten zostanie aresztowany, co będzie skutkowało artykułem o odkryciem podziemia nierządu
- dziewiąty petent to Kolechianin z ważnymi dokumentami, który następnie dokona zamachu terrorystycznego; jeśli nie zostanie on wpuszczony, to następny pozytywnie zweryfikowany petent i tak dokona zamachu
- dzień nie zakończy się przed zamachem

Dzień 7

- pierwsza petentka to Kolechianka z ważnymi dokumentami, która jednak musi zostać przeskanowana
- czwarty petent to Arstoczkanin o żeńskim wyglądzie, który musi zostać przeskanowany, by ujawniła się niezgodność
- siódmy petent to Kolechianin, podczas którego skanowania ujawni się, że jest on przemytnikiem. Zaproponuje on 10 kredytów łapówki, za przepuszczenie. Jeśli Gracz ją przyjmie, to otrzyma ostrzeżenie

Dzień 8

- pierwszy petent to kolechiański dyplomata z ważnymi dokumentami
- trzeci petent to ponownie Jorji Costrava, który nie będzie posiadał pozwolenia na wjazd; w razie jego wpuszczenia Gracz otrzyma ostrzeżenie oraz żeton Obristanu. Uzyskanie wspomnianego żetonu jest możliwe także Dnia 11 bez żadnych negatywnych konsekwencji
- piąty petent to posłaniec Bractwa EZIC, który przekaże notkę do przekazania dla Cormana Drexa
- dziewiąty petent to wspomniany Corman Drex, który będzie miał ważne dokumenty, który poprosi o przekazanie dlań otrzymanej wcześniej notki. Uczynienie tego bądź nie nie będzie miało znaczenia dla osiągnięcia żadnego z zakończeń
- dzień nie zakończy się przed spotkaniem z Cormanem Drexem

skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz
RECENZJE CZYTELNIKÓW
ILOŚĆ RECENZJI - ŚREDNIA OCENA - % więcej recenzji dodaj recenzję