John Ferling - Cud nad Potomakiem. Amerykańskie zwycięstwo w wojnie o niepodległość

W polskiej historiografii zwykło się pisać o amerykańskiej „wojnie o niepodległość”, choć sami Amerykanie zwykli raczej posługiwać się terminem „amerykańskiej rewolucji”. Już ta rozbieżność dobrze odzwierciedla skalę niewiedzy o tych wydarzeniach, właściwą nie tyle dla codziennych „zjadaczy chleba”, lecz również i pasjonatów Nauczycielki Życia. Również i poziom mojej wiedzy predestynował ją raczej do rangi niewiedzy, ucieszyło mnie więc pojawienie się na polskim rynku stosownej książki autorstwa Johna Ferlinga.
Wydawnictwo Napoleon V przyzwyczaiło czytelników do starannej edycji swoich publikacji, nie inaczej jest również w przypadku przedmiotowej książki. Jest to pozycja o twardej okładce i szyciu, które w istocie jest więcej niż uzasadnione zważywszy na objętość całości.

Ta ostatnia zaś stanowi dobry probierz tego, z czym czytelnik będzie miał do czynienia – a mianowicie całymi blokami tekstu, tylko z rzadka urozmaicanymi mapami czy portretami bohaterów omawianych wydarzeń. Co więcej, autor stara się przedstawić wojnę kompleksową, mniej więcej każdemu z jej lat (może z wyjątkiem ostatniego roku) poświęcając równą uwagę, nie ulega więc „magii” Bunker Hill czy Yorktown, gros uwagi poświęcając starciom, wzmianki o których próżno szukać w jakichkolwiek polskich podręcznikach.Na uwadze jednak należy mieć fakt, że pozycja ta wyraźnie jest adresowana do amerykańskiego, ewentualnie brytyjskiego odbiorcy, zakłada ona, iż dla czytelnika dos
konale znany jest termin chociażby „herbatki bostońskiej” czy pół-mity poświęcone galopowi Paula Revere’a, w związku z czym nie poświęca on im nawet słowa wyjaśnienia.

John Ferling nade wszystko skupia również swoją uwagę na batalistyce. Nie ignoruje on zupełnie tematów „pobocznych”, takich jak kwestie polityczne, finansowe czy zagadnienia związane z niewolnictwem, jednakże stanowią one wyraźne marginalia jego uwagi. Całości brak takiej przekrojowości, jaka charakteryzowała chociażby „Battle Cry of Freedom” w kontekście wojny secesyjnej.

„Cud nad Potomakiem. Amerykańskie zwycięstwo w wojnie o niepodległość” pomimo swych pomniejszych niedostatków to jednak lektura wielce satysfakcjonująca dla każdego czytelnika choćby pobieżnie interesującego się historią Stanów Zjednoczonych Ameryki, niewątpliwie operująca również wieloma szczegółami, które okażą się odkrywcze i interesujące również dla pasjonatów – i znawców – tematu. Książka ta cechuje się niebanalną ceną, lecz ta ostatnia znajduje odzwierciedlenie w jej jakości.

Autor: Klemens
skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz