Star Trek: Infinite

Star Trek: Infinite
Sztab VVeteranów
Tytuł: Star Trek: Infinite
Producent: Nimble Giant Entertainment
Dystrybutor:
Gatunek: Strategia turowa/4x
Premiera Pl:0000-00-00
Premiera Świat:
Autor: Klemens
Ocena
czytelników bd GŁOSUJ
OCENA
REDAKCJI 70% procent
Głosuj na tę grę!

Star Trek: Infinite

Aby korzystać z poleceń i kodów konsoli Star Trek: Infinite, wystarczy, że ją wywołamy naciskając klawisz tyldy [~], a następnie po wprowadzeniu kodu zatwierdzimy ją klawiszem [Enter]:
* debugtooltip – wyświetla identyfikator celu po najechaniu na niego kursorem myszy
* activate_all_traditions – aktywuje wszystkie Tradycje
* activate_ascension_perk (nazwa) – aktywuje określony Profit Wzniesienia, naciśnięcie klawisza [Tab] powoduje wyświetlenie nazwy
* activate_tradition (id tradycji) – aktywuje określoną Tradycję, naciśnięcie klawisza [Tab] powoduje wyświetlenie nazw
* add_opinion (source) (target) (kwota) – zwiększa opinię (źródłowego) imperium na temat (docelowego) imperium o (kwota), domyślnie 40
* add_pops (identyfikator gatunku) (ilość) – tworzy określoną (ilość) populacji określonego gatunku na wybranej planecie
* add_ship (identyfikator projektu) – dodaje statek o określonym (identyfikator projektu), naciśnięcie klawisza [Tab] ujawnia nazwy statków NPC
* add_spynetwork_value (cel) (ilość) – dodaje określoną (ilość) postępu infiltracji na określonym (celu)
* add_trait_leader (lider id) (cecha id) – dodaje (cecha id) do (lider id), wpisanie tylko identyfikatora lidera ujawnia wszystkie identyfikatory cech dla tej klasy
* add_trait_species (identyfikator gatunku) (id cechy) – dodaje (identyfikator cechy) do (identyfikator gatunku)
* ai – włącza i wyłącza sztuczną inteligencję
* stopy (ilość) – dodaje (ilość) stopów, domyślnie 5000
* oddział — przejmij na własność oddział firmy na planecie
* build_pops (ilość) – dodaje (ilość) robotów do wybranej planety; działa tylko jeśli imperium posiada technologię do budowania robotów
* cash (ilość) – dodaje (ilość) kredytów energii, domyślnie 5000
* colonize (colonizer pop id) – rozpoczyna proces kolonizacji wybranej planety za pomocą kopii popu o podanym ID.
* create_megastructure (id megastruktury) – tworzy megastrukturę w bieżącym systemie, naciśnięcie klawisza [Tab] powoduje wyświetlenie identyfikatorów
* create_navy (kwota) – tworzy flotę przy użyciu najnowszych projektów, które wykorzystuje [kwotę]
* damage (ilość) – wszystkie statki w wybranej flocie otrzymują (ilość) uszkodzeń kadłuba
* debug_nomen – imperia AI zawsze odrzucają propozycje graczy
* debug_yesmen – imperia AI zawsze zgadzają się na propozycje graczy
* efekt add_building = (identyfikator budynku) – dodaje (identyfikator budynku) do wybranej planety, wiele unikalnych budynków na planetach zostanie usuniętych miesiąc po dodaniu
* efekt add_deposit = (deposit id) – dodaje (deposit id) depozyt zasobów lub obiekt planetarny do wybranego ciała niebieskiego
* efekt Remove_deposit = (deposit id) – usuwa (deposit id), czyli depozyt zasobów lub obiekt planetarny z wybranego ciała niebieskiego
* efekt add_district = (id dzielnicy) – dodaje (identyfikator dzielnicy) do planety
* efekt add_planet_devastation = (ilość) – dodaje (ilość) Dewastacji do wybranego miejsca tworzenia_archaeologicznego, wartości ujemne ją obniżają
* efekt country_add_ethic = (id etyki) – dodaje (identyfikator etyki) do imperium gracza, użycie więcej niż 3 punktów etyki usunie etykę o niskiej atrakcyjności
* efekt country_remove_ethic = (etyczny identyfikator) – usuwa (etyczny identyfikator) z imperium gracza
* efekt create_archaeological_site = (id stanowiska archeologicznego) – dodaje (id stanowiska archeologicznego) do wybranego miejsca tworzenia_archaeologicznego
* efekt set_origin = (origin id) – zmienia pochodzenie imperium gracza na (origin id)
* efekt shift_ethic = (ethic id) – zmienia et
ykę imperium gracza na (ethic id)
* zdarzenie (id zdarzenia) – wyzwalacze (identyfikator zdarzenia)
* federation_add_experience (ilość) – dodaje (ilość) doświadczenia do Federacji, domyślnie 1000
* federation_add_cohesion (amount) – dodaje (ilość) spójności do Federacji, domyślnie 200
* federation_add_cohesion_speed (amount) – dodaje (ilość) miesięcznej spójności do Federacji, domyślnie 10
* finish_research – kończy wszystkie aktywne badania
* finish_special_projects – kończy wszystkie projekty specjalne
* Finish_terraform – Kończy wszystkie procesy terraformowania
* food (ilość) – Dodaje (ilość) jedzenia, domyślnie 5000
* force_integrate (country_id) – integruje imperium (country_id) z imperium gracza
* free_government – ​​umożliwia graczowi zmianę rządów bez ograniczeń czasowych
* free_policies – umożliwia graczowi zmianę zasad bez ograniczeń, włączając zasady wcześniej wyłączone
* grow_pops (ilość) – dodaje (ilość) rosnących popów na wybraną planetę, domyślnie 1
* instant_build – włącza natychmiastowe kończenie konstrukcji i ulepszeń. OSTRZEŻENIE: dotyczy to również sztucznej inteligencji wroga, dlatego używa się go tylko podczas pauzy
* intel – daje widok na całą galaktykę i blokuje pierwszy kontakt, gdy jest aktywny
* influence (ilość) – dodaje (ilość) wpływów, domyślnie 5000
* invincible – statki graczy nie odniosą uszkodzeń
* kill_pop (identyfikator populacji) – zabija populację (identyfikator populacji).
* max_resources – wypełnia wszystkie magazyny zasobów
* minerals (ilość) – dodaje (ilość) minerałów, domyślnie 5000
* observe – przełącza do trybu obserwatora, użyj polecenia odtwarzania, aby przywrócić kontrolę. OSTRZEŻENIE: Jeśli gra zostanie wznowiona w trybie obserwatora, sztuczna inteligencja przejmie kontrolę nad imperium gracza
* own — przejmij własność i kontrolę nad określoną flotą, bazą gwiezdną lub planetą
* planet_class (identyfikator ciała niebieskiego) – zmienia wybrane ciało niebieskie na (identyfikator ciała niebieskiego)
* planet_happiness (ilość) – dodaje modyfikator (ilość) szczęścia do wybranej planety, domyślnie 100
* planet_size (size) – zmienia (rozmiar) wybranej planety, może przekroczyć normalne rozmiary, ale powyżej 78 przesunie planetę do tyłu
* play (identyfikator imperium) – przełącza kontrolę gracza na imperium (identyfikator imperium)
* Remove_trait_leader (lider id) (cecha id) – usuwa (cecha id) z (lider id)
* Remove_trait_species (identyfikator gatunku) (id cechy) – usuwa (identyfikator cechy) z (identyfikator gatunku)
* research_all_technologies – natychmiast bada wszystkie niepowtarzalne technologie
* research_technology (identyfikator technologii) – natychmiastowe badania (identyfikator technologii)
* umiejętności (ilość) – dodaje (ilość) poziomów umiejętności każdemu liderowi pod kontrolą gracza, domyślnie 1
* skip_galactic_community_cooldowns – wyłącza czas odnowienia podczas proponowania rozwiązań z tej samej grupy
* society (ilość) – dodaje (ilość) punktów technologii Towarzystwa, domyślnie 5000
* Survey – bada wszystkie planety, wymaga co najmniej jednego statku naukowego
* techupdate – przerzuca aktualnie dostępne wybory technologiczne
* unity (ilość) – dodaje (ilość) Jedności, domyślnie 500
* unlock_edicts – odblokowuje wszystkie edykty

Autor: Klemens
skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz
RECENZJE CZYTELNIKÓW
ILOŚĆ RECENZJI - ŚREDNIA OCENA - % więcej recenzji dodaj recenzję