Qida
Stopien: Starszy sierżant
Gwiazdek: 1061


Opis