Uniwersytet Polowy: ZAPAMIĘTAJ Ia

Uniwersytet Polowy: ZAPAMIĘTAJ Ia

Źródła historyczne to wszelkie ślady, działalności człowieka. Na ich podstawie historycy badają przeszłość, starającą się ustalić prawdę historyczną. Źródła historyczne dzielimy na ustne, pisane i materialne. Czas liczymy od narodzenia Chrystusa. O wydarzeniach wcześniejszych mówimy że doszło do nich przed naszą erą (p.n.e.) albo przed Chrystusem. Wydarzenia późniejsze uzupełniamy określeniem: n.e. lub po Chrystusie. Człowieka odróżnia od małp człekokształtnych, przede wszystkim całkowicie wyprostowana postawa dobrze rozwinięty mózg zdolność do abstrakcyjnego myślenia i używania mowy oraz umiejętności wytwarzania narzędzi. Uważa się że człowiek pojawił się na ziemi 1,5 miliona lat temu. Był to tzw. człowiek wyprostowany. Człowiek rozumny pojawił się około 100 tysięcy lat temu w Afryce. Do Europy przywędrował około 40 tysięcy lat temu. Żył w epoce paleozoitu tzn. starszej epoce kamiennej. Nazywano ją tak od kamiennych narzędzi, wytwarzanych wówczas przez ludzi. Klimat Europy w epoce paleolitu był znacznie chłodniejszy niż dzisiaj. Dużą część kontynentu pokrywał lądolód. Ludzie paleolitu nie różnili się od nas inteligencją inne były tylko warunki, w jakich żyli. Około 20 tysięcy lat temu klimat ziemi zaczął się ocieplać. W wyższej temperaturze i przy lepszym, nawadnianiu gleby doszło do bujnego wzrostu roślinności, co umożliwiało ludziom uprawę roli. Konsekwencjami uprawy roli były: osiadły tryb życia, hodowla zwierząt, wytwarzanie udoskonalonych narzędzi kamiennych oraz początki rzemiosła - garncarstwo i tkactwo. Dzięki większej ilości pożywienia nastąpił wzrost liczby ludności. Zmiany, które rozpoczęły się na Bliskim Wschodzie około 10 tysięcy lat temu nazywamy rewolucją neolityczną. Po raz pierwszy w dziejach człowiek przestał być wtedy całkowicie zależny od przyrody. Ziemia na Bliskim Wschodzie położona między Tygrysem i Eufratem nazywana w starożytności Mezopotamią, tzn. "Międzyrzeczem". W IV tysiącleciu p.n.e. w Mezopotamii osiedlili się Sumerowie. Tworzyli oni pierwszą w świecie cywilizację. Tak nazywamy wysoki poziom rozwoju dużej grupy ludzi, którzy mieszkają w osiedlach albo miastach, znają rolnictwo i rzemiosło oraz posługują się jakąś formą pisma. Sumerowie wykopali w Mezopotamii sieć kanałów irygacyjnych. Jako pierwsi używali narzędzi z brązu, metalu, od którego pochodzi nazwa epoki brązu. Wynaleźli pismo klinowe, szkło oraz koło. Wyznawali politeizm tzn. wielobóstwo. Mieszkali w niewielkich miastach - państwach rządzonych przez królów. Jednym z najstarszych dokumentów prawnych świata jest Kodeks Hammurabiego z XVII wieku p.n.e. Jego przepisy opierają się na zasadzie: " oko za oko, ząb za ząb". Rokroczne wylewy Nilu nanosiły żyzny muł. Ze względu na niezwykle suchy klimat Egipcjanie wybudowali sieć kanałów i zbiorników n
awadniających, aby móc uprawiać pola. Dla zabezpieczenia się przed okresami nieurodzaju gromadzili w magazynach zapasy. Ponieważ wszystkimi tymi pracami musieli kierować Egipcjanie - utworzyli państwo. Egiptem rządził Faraon, mający nieograniczoną władzę. Rozkazywał kapłanom, urzędnikom i oficerom, którzy wydawali polecenia chłopom, rzemieślnikom oraz żołnierzom. System rządów Egiptu, typowy dla całego starożytnego wschodu nazywamy monarchią despotyczną. Znaki pisma egipskiego nazywamy hieroglifami. Egipscy pisarze ryli je w kamieniu, malowali na ścianach grobowców lub stawiali znaki uproszczonego pisma "ludowego" na papirusie. Egipski kalendarz dzielił rok na 12 miesięcy po 30 dni; na końcu znajdowało się 5 dni dodatkowych. W Egipcie rozwinęła się umiejętność mierzenia ziemi, nazywana potem geometrią. Egipcjanie wyznawali politeizm, wierzyli też że ciało zmarłego należy uchronić od rozkładu, aby dusza mogła żyć wiecznie. Specjaliści od balsamowania zwłok sporządzali mumie, które wkładano do drewnianych skrzyń, skrzynie zaś do kamiennych sarkofagów. Piramidy lub kute w skale grobowce były "domami wieczności". Umieszczano w nich jedzenie i przedmioty codziennego użytku, które miały służyć zmarłemu na tamtym świecie. Piramidy budowano z kamiennych bloków skalnych, wycinanych w kamieniołomach przewożonych Nilem na prac budowy, a potem drewnianymi saniami, wciąganych na odpowiednią wysokość. Największą z piramid jest piramida Cheopsa zbudowana w XXVI p.n.e. Egipcjanie wierzyli, że po śmierci zmarły staje przed sądem boga Ozrysa. W ich przekonaniu pomocą podczas tego sądu miały być tzw.: Księgi umarłych zawierające teksty mów i modlitw, które zmarły wygłasza przed sądzącymi go bogami. Biblia została napisana między XII w. p.n.e. a I wiekiem n .e.. Jest świętą księgą żydów i chrześcijan oraz podstawą znacznej części muzułmańskiego Koranu. Biblia stanowi cenne źródło historyczne. Nowy testament, tzn. księgi napisane przez uczniów i wyznawców Jezusa Chrystusa w I wieku n.e. - jest uznawany tylko przez chrześcijan. Biblię żydowską nazywali oni Starym Testamentem. Grecja to kraj o bardzo ubogiej, skalistej ziemi, leżący na wysuniętym Półwyspie Bałkańskim i na wyspach Morza Egipskiego i na wyspach Morza Egejskiego. Klimat Grecji jest ciepły i suchy. W VI wieku p.n.e. powstało imperium perskie, sięgające od Indii po wschodnie wybrzeża Morza Śródziemnego i Egiptu. W 480 roku p.n.e. Persowie zaatakowali Grecję, lecz zostali pokonani przez Ateńczyków pod Maratonem. W 480 roku p.n.e. Grecja ruszyła na armię perską, która pokonała niewielki oddział Spartan pod Termopilami, a potem zajęła i zniszczyła Ateny. Flota perska poniosła jednak klęskę pod Salaminą, armia ziemna zaś pod Platejami. Persowie nigdy więcej nie próbowali podbić Grecji.

Uniwersytet Polowy: ZAPAMIĘTAJ Ia

skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
29.09.2012 | Podromca4321 » Dzięki nawet niewyobrażanie sobie jak mi to pomogł
więcej komentarzy dodaj komentarz