Powstanie Rzymu

Powstanie Rzymu

Powstanie Rzymu oraz państwa rzymskiego ginie w mroku dziejów. Opowieści i legendy o jego początkach dzielą się na dwie grupy. Jedna dotyczy przybycia do Italii uciekiniera z Troi Eneasza, druga - historii miasta od założenia do końca epoki królewskiej. Datę założenia Rzymu starożytni historycy wyznaczyli na 753 r. p.n.e. Stała się ona dla Rzymian punktem wyjścia dla obliczania czasu. Pierwsza osada na terenie późniejszego Rzymu powstała na Palatynie, jednym z siedmiu wzgórz, które dominowały nad przeprawą przez rzekę Tybr. Według legendy założycielem miasta był Romulus. Legenda mówi, że wraz z bratem Remusem byli synami boga Marsa i kapłanki z miasta Alba Longa - Rei Silwii. Gdy urodziła ona dzieci, została za złamanie ślubu czystości skazana na karę śmierci, a dzieci wrzucono do Tybru. Wykarmiła je wilczyca, wysłana przez boga Marsa. Dlatego symbolem miasta była właśnie wilczyca. U powstania Rzymu legła zbrodnia, gdyż Romulus po założeniu miasta zabił swojego brata za okazane lekceważenie wobec prawa. Początkowo Rzym znajdował się pod protektoratem etruskim i rządzili

nim królowie. Miało być ich siedmiu: Romulus, Numa Pompiliusz,

Tullus Hostilliusz, Ankus Marcjusz, Tarkwiniusz Stary, Serwiusz Tulliusz, Tarkwinusz Pyszny. Zdaniem historyków jedynie trzech ostatnich można uważać za postaci historyczne. Za ich panowania utworzono podstawowe instytucje polityczne i religijne. Najważniejszą z nich był senat, ciało doradcze, którego członków wybierał król spośród ojców najznakomitszych rodów osiadłych w Rzymie. To właśnie ich potomkowie nazywali się patrycjuszami i tworzyli elitarną warstwę społeczną, reszta zaliczana była do plebejuszy. Obok senatu istniało także zgromadzenie ludowe. Ostatni z królów rzymskich - Tarkwiniusz Pyszny ustalił przodownictwo Rzymu w zorganizowanym wcześniej Związku Latyńskim. Zbudował w Rzymie kanał Cloaca Maxima oraz Forum Romanum. Tradycja rzymska przedstawiała go jako tyrana i despotę. W 510 r. p.n.e. wybuchł bunt przeciw jego panowaniu i wypędzono go z Rzymu.

Uniwersytet Polowy- Powstanie Rzymu

Agent
ageent1@wp.pl

Autor: Agent

skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz