Javier Fresán - Dopóki algebra was nie rozdzieli. Teoria grup i jej zastosowania

Nieraz mogłoby się zdawać, że matematyka jest dyscypliną wybitnie „techniczną”, zdolną zainteresować jedynie osoby o inżynierskich skłonnościach, stanowiąc jednocześnie może nie wroga, lecz zdecydowanie odstręczającego odmieńca osób o bardziej humanistycznych predylekcjach. W konsekwencji dopiero w ostatnich dekadach zaczynają się rodzić pomysły o bardziej „ekonomicznym” spojrzeniu na prawo czy inne dziedziny życia. Tymczasem pożytki związane z mariażem owych dziedzin wiedzy wcale nie muszą być mezaliansem – a przynajmniej tak twierdzi Javier Fresán.
Co mają ze sobą wspólnego zabawy klockami, związki małżeńskie zawierane przez Indian z Amazonii i aborygenów z Ziemi Arnhema oraz muzyka Mozarta i Schönberga? Zdaniem sorbońskiego popularyzatora dla lepszego zrozumienia wszystkich tych zagadnień bardzo pomocna będzie teoria grup – i jak wskazuje (pod)tytuł omawianej pozycji to ona w istocie stanowi „bohaterkę” danej publikacji.Niestandardowy nade wszystko jest jednak koncept samej formy wywodu autora, który przyjmuje postać hipotetycznej rozmowy, którą mogliby odbyć André Weil oraz Claude Lévi-Strauss, acz przy szeregu dodatkowych warunków, z których co najmniej jeden wymagałby przekroczenia wrót śmierci. Pomysł może to i ciekawy, acz niestety j
ego realizacja tak naprawdę znacząco zaciemnia myśl autora, utrudnia skupienie się na „czystej” matematycznej myśli. A że ta jest rozbudowana i niezwykle „gęsta”, efekt końcowy jest daleki od pożądanego…

Do przedmiotowej pozycji zdecydowanie niedobrze jest siadać w przekonaniu, iż uraczy ona czytelnika takimi czy innymi ciekawostkami. Realnych dygresji w niej niewiele, więcej zaś niż wskazane jest nieustanne trzymanie słownika matematycznego pod ręką, albowiem zagęszczenie różnorakich niezmienników, izomorfizmów czy elementów neutralnych potrafi przyprawić o ból głowy.

„Dopóki algebra was nie rozdzieli. Teoria grup i jej zastosowania” to książka bardzo specyficzna, ostatecznie stanowiąca w mej ocenie bardziej przerost formy nad treścią niźli źródło zaintrygowania i oczarowania matematyką. Trochę szkoda, albowiem przedstawia ona wręcz jaskrawe przykłady potwierdzające użyteczność zwiększania świadomości matematycznej wśród adeptów innych nauk.

Autor: Klemens
skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz