Iolanda Guevara, Carles Puig - Zmierzyć świat. Kalendarze, długości i matematyka

Potrzeba znajomości matematyki nawet w elementarnym zakresie ujawnia się w przypadku praktycznie każdego zawodu – chociażby przy obliczaniu odsetek od przeterminowanej faktury, pola powierzchni dachu wymagającego pokrycia czy ilości paliwa, którą należałoby poświęcić na wykonanie takich czy innych prac. Czasami jednak matematyka daje o sobie znać jeszcze powszechniej, chociażby przy określaniu roku przestępnego. Matematyka w praktyce – tak można by spróbować ocenić koncept książki „Zmierzyć świat. Kalendarze, długości i matematyka”.
Choć może nie do końca, trudno bowiem twierdzić, że probabilistyka, statystyka czy teorie zbiorów tudzież gier nie są dyscyplinami Królowej Nauk o ze wszech miar praktycznym ukierunkowaniu, jednakże hiszpańskim autorom danej książki przyświecały zagadnienia, które można by było określić jako „bardziej podstawowe”, właściwsze dla okresów dzieciństwa tak większości z nas, co i ludzkiej cywilizacji.W konsekwencji przedmiotowa publikacja wyjaśnia sposoby konstruowania kalendarzy i ich rodzaje, jak też kryjące się między nimi różnice i sposoby „przejścia” pomiędzy nimi. Dowiemy się również w jaki sposób pierwotnie mierzono czas czy choci
ażby odległości. Osoby nawykłe zaś do systemu metrycznego z pewnością będą zaskoczone trudem jaki włożono w oszacowania pojęcia „banalnego”, jakim jest metr… do czasu, gdy spróbują same go zdefiniować.

Omawiana książka to pozycja o wybitnie historycznym zacięciu, oczywiście z uwzględnieniem faktu jej „naukowego” ukierunkowania. Dopiero w jej końcowej części pojawiają się równania i rachunki wymagające nieco większej uwagi, czy nawet namysłu. Szkoda tylko, że całości brakuje nieco refleksji nad samym procesem dokonywania pomiaru…

„Zmierzyć świat. Kalendarze, długości i matematyka” to książka nieco z rodzaju „ogrodu rzeczy”, zbioru ciekawostek, może nawet i nieco przydatnych w życiu, jak też pozwalających docenić geniusz przodków. Może się ona jednak okazać nieco rozczarowująca dla osób o matematycznym zacięciu, a dysponujących już właśnie wiedzą o charakterze podstawowym.

Autor: Klemens
skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz