Fernando Corbalán, Gerardo Sanz - Poskromienie przypadku. Teoria prawdopodobieństwa

Lubimy używać fraz z „prawdopodobieństwem” – coś może być nieprawdopodobne, mało prawdopodobne, czasami zaś więcej niż pewne. Ta ostatnia to oczywiste wyolbrzymienie, ale czy tak naprawdę rozumiemy pozostałe?
Konstrukcja książki opiera się na niejako trzech filarach. Najpierw czytelnik jest oswajany z podstawowymi pojęciami i problemami, następnie jest raczony swego rodzaju historią rozwoju probabilistyki (w bardzo podstawowym zakresie), następnie zaś prezentowane są mu podstawy współczesności tej matematycznej dyscypliny, z jej „krewniakami” w rodzaju statystyki.Oczywiście ramy książki nie pozwalają na prawdziwe zgłębienie któregokolwiek z poruszanych w niej tematów, co czasami dla czytelnika może być rozczarowujące. Z jednej strony poznaje on podstawowe wzory i ich bardziej subtelnych „następców”, lecz bez d
rogi prowadzącej od jednych do drugich. Podejście to może być bardziej satysfakcjonujące dla osób wspominających szkolne lekcje matematyki w kategoriach koszmarów, lecz zarazem czasami wręcz nie ułatwia zrozumienia istoty danej metody czy narzędzia.

Charakterystyczna dla polskiego wydania jest wielość przypisów pochodzących od tłumacza, zwracającego czasami uwagę na brak precyzji autorów bądź ich (dość niewielkie) błędy. Niejednokrotnie jednak owe przypisy idą dużo dalej, stanowią wręcz formę komentarza do pierwotnej treści.

„Poskromienie przypadku. Teoria prawdopodobieństwa” to książka, którą można potraktować w kategoriach bardziej rozbudowanego słownika pojęć właściwych dla probabilistyki, z przykładami, niźli swego rodzaju wstęp do owej dyscypliny matematycznej. Można jednak zaryzykować tezę, iż niektóre poruszane w niej zagadnienia były czytelniej przedstawione w innych tomach serii.

Autor: Klemens
skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz