Chronologiczny Wykaz Ważniejszych Odkryć I Wypraw Badawczych

Chronologiczny Wykaz Ważniejszych Odkryć i Wypraw Badawczych

Starożytność

ok. 600r. p.n.e. - żeglarze feniccy w służbie faraona Necha II pierwsi opływają Afrykę


ok. 510-480r. p.n.e. - Himilko wyrusza z Gaidru (ob. Kadyks), płynie na północ wzdłuż zach.wybrzeży Europy i dociera prawdopodobne do Wielkiej Brytanii
ok. 510-480r. p.n.e. - Hanno żegluje wzdłuż zach. wybrzeży Afryki na południe i dociera do Zatoki Gwinejskiej
ok. 450r. p.n.e. - Herodot podróżuje do Tracji, Macedonii, Azji Mniejszej, pn. wybrzeża Morza Północnego, Scytii, państwa perskiego, Arabii, Egiptu i Cyrenajki (pn. - wsch. Libia)
330 - 325r. p.n.e. - Aleksander Macedoński dociera z wyprawami wojennymi do Afganistanu, Azji Środkowej i doliny Indusu. ALEKSANDER MACEDOŃSKI, 356-323r. p.n.e. ), król Macedonii, zdobywca. W 334r. p.n.e. rozpoczął wyprawę wojenną przeciw państwu perskiemu; zdobywał kolejno jego miasta w Azji Mniejszej, potem Syrie, Egipt, Babilon i Persepolis. Stąd w 330r. p.n.e. wyruszył ku pd. brzegowi Morza Kaspijskiego, a następnie do dzisiejszego Afganistanu, gdzie założył liczne miasta nazwane od jego imienia "Aleksandria" (m.in. dzisiejszy Herat i Kandahar ). Wkroczył też do Azji Środkowej i zdobył Marakandę (ob. Samarkanda ). W 327r. p.n.e. wyprawił się do pn. Indii, dotarł do Pendżabu i zamierzał iść dalej, lecz zmęczone i osłabione chorobami wojsko zmusiło go do powrotu. Posuwał się wzdłuż rzeki Indus, dotarł do jej ujścia, skąd powrócił drogą lądową przez pustynne obszary dzisiejszego Beludżystanu i pd. Iranu. Część wojsk popłynęła na jego rozkaz pod wodzą Nearcha wzdłuż pd. wybrzeża Azji, od ujścia Ind
usu do ujścia Tygrysu i Eufratu. Wojenna wyprawa A.M. miała wielkie znaczenie dla nauki. Uczestniczyli w niej uczeni różnych gałęzi wiedzy, którzy notowali wszystko co nowe i wyjątkowe na zdobytych ziemiach. Stąd też może być ona uważana za pierwszą wielką ekspedycje badawczą, która znacznie rozszerzyła horyzont geogr. świata hellenistycznego.
ok. 330r. p.n.e. - Pyteasz z Massalii ( ob. Marsylia) dociera do "Wysp Cynowych" (Wlk. Brytania), a stąd dalej na północ do krainy Thule prawdopodobnie środkowa Norwegia)
138 - 126r. p.n.e. - Czang Cien wędruje z Chin przez góry Tien-szan do Azji Środkowej i pn. Afganistanu
I w. p.n.e. - żeglarze polinezyjscy odkrywają archipelag Markizy
I w. n.e. - misjonarze buddyjscy docierają do Indii i Chin
70 i 86r. - dwie ekspedycje rzymskie wyprawiają się w głąb Sahary

ŚREDNIOWIECZE


ok. 850r. - Sulajman dopływa z Zat. Perskiej do Indii i Chin
982r. - Eryk Rudy wypływa z Islandii i odkrywa Grenlandię
ok. 1000r. - Leif Eriksson wypływa z zach. Grenlandii i odkrywa wsch. wybrzeża Ameryki Północnej - półwysep Labrador i Nową Funlandię
1254-47r. - G. da Pian del Carpine i Benedykt Polak docierają do Mongolii z poselstwem papieskim do wielkiego chana Mongołów
1271-92r. - M. Polo podróżuje z Europy do Chin
1325-53r. - Ibn Battuta podróżuje po Arabii, Persji, Azji Środkowej, Indiach, i Chinach oraz po pn. i pn. - zach. Afryce, gdzie dociera do Timbuktu
1405-33r. - Czeng Ho wyrusza na wyprawy morskie z Chin do Indii, Arabii i wsch. wybrzeży Afryki

Chronologiczny Wykaz Ważniejszych Odkryć i Wypraw Badawczych

skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz