Słownik Terminów Wojskowych

Słownik terminów wojskowych
A:


ANG- Air Nation Guard - lotnictwo gwardii narodowej, jednostki złożone w
całości z rezerwistów, często pełnią funkcje obrony powietrznej kraju


AFRES- Air Force Reserve - Rezerwa Sił Powietrznych, jednostki drugoliniowe
lotnictwa amerykańskiego, stacjonującego na terenie USA


Airlift Rodeo - ćwiczenia organizowane przez Military Airlift Command,
służące doskonaleniu współdziałania załóg lotniczych ze służbami naziemnymi


AWCS- Airborne Warning and Control System - system wczesnego ostrzegania i
kontroli obszaru powietrznego - zainstalowany na pokładzie samolotu system
radarowy, sprężony z systemami dowodzenia i łączności, pozwalający na
obserwacje przestrzeni powietrznej i kierowanie działaniami lotnictwa


Awionika- dział elektroniki, zajmujący się budową przyrządów i urządzeń
elektronicznych dla potrzeb lotnictwa


B:


Black Flag- ćwiczenia służb logistycznych lotnictwa taktycznego


Bliskie wsparcie lotnicze ( CAS )- operacje na niskim pułapie, mające na
celu wsparcie wojsk lądowych na przednim skraju frontu


Blue Flag- ćwiczenia przeprowadzane przez USAF, sprawdzające sprawność
systemów dowodzenia, kontroli i łączności w operacjach zamorskich


Boczny- jeden z dwóch samolotów w najmniejszym ugrupowaniu lotniczym, czyli
parze, podlegający prowadzącemu


C:


Coast Guard- paramilitarna formacja ochrony wybrzeża USA, zajmująca się też
ratownictwem morskim, nie podlega siłom zbrojnym USA


Copper Flag- ćwiczenia przeprowadzane przez USAF, mają podobny charakter do
ćwiczeń Red Flag, ale ich głównym celem jest doskonalenie umiejętności
obronnych


Chaff- paski aluminiowe zrzucane przez samoloty, zakłócające prace stacji
radiolokacyjnych przeciwnika


Checkred Flag- ćwiczenia testujące gotowość i zdolność do rozwinięcia
lotniczych służb naziemnych


Ciąg silnika - siła pchająca strumień gazów opuszczających dysze silnika
odrzutowego, rozpędzająca i poruszająca samolot


D:


DACT- Dissimilar Air Combat Training - treningowa walka manewrowa,
prowadzona przez samoloty rożnych typów


Deadhead- lot powrotny do bazy bez ładunku


Delta- trójkątny układ płatów samolotu, stosowany w samolota

ch
ponaddźwiękowych


Dogfight- manewrowa walka powietrzna


Dopalanie- spalanie dodatkowej ilości paliwa w gazach spalinowych
wylatujących z turbiny silnika odrzutowego, w celu krótkotrwałego
zwiększenia ciągu


E:


EC- Electronic Combat - walka radioelektryczna


ELINT- rozpoznawanie radioelektroniczne, nie obejmuje walki
radioelektronicznej


F:


FAC- powietrzna obserwacja i nadzór przedniego skraju frontu, wykonywany
przez samoloty rozpoznawcze


Fire-and-forget- pociski rakietowe, np. Hellfire, które po odpaleniu przez
pilota samoczynnie naprowadzają się na cel


Fly-by-light- udoskonalony system fire-by-wire z zastosowaniem technik
światłowodowych


Fly-by-wire- sterowanie elektrodystansowe, system sterowania samolotem, w
którym ruchy drążka i orczyka są zmieniane w impulsy elektryczne,
analizowane przez komputer pokładowy i przekazywane do elementów
wykonawczych, zastąpił urządzenia mechaniczne i elektryczne


FOD ( Foreign Object Damage )- uszkodzenie silnika wywołane przez
jakikolwiek przedmiot który dostał się do kanału wylotowego silnika
odrzutowego


Fotel wyrzucany- fotel stosowany w samolotach szybkich, wyposażony w
urządzenie katapultujące go z kabiny pilota w razie awarii


G:


G- liczba określająca siłę przyciągania ziemskiego, 1G odpowiada normalnemu
przyciąganiu ziemskiemu


Gold Flag- wspólne ćwiczenia Sił Powietrznych i Armii mające na celu
doskonalenie współpracy w operacjach lądowych


Green Flag- ćwiczenia sprawdzające umiejętności przeciwdziałnia systemom
walki radioelektronicznej, stosowanym przez przeciwnika


Gunship- samoloty transportowe, na których zainstalowano liczne stanowiska
broni szybkostrzelnej, używane do zadań szturmowych, określenie to odnosi
się także do silnie uzbrojonych śmigłowców transportowych


Gunsmoke- ćwiczenia doskonalące umiejętności pilotów myśliwskich w
atakowaniu celów naziemnych


H:


HUD- ( Head-up Display ) - układ wyświetlania danych na dodatkowej płycie
umieszczonej w polu widzenia pilota


I:


IFF- elektroniczny system identyfikacyjny samolotów


K:


Kaliber- wewnętrzna średnica lufy

skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz