Czy Warto Było Umierać Za Gdańsk?

Czy warto było umierać za Gdańsk?

Przez liczne dziesięciolecia na Zachodzie pokutowało przekonanie, iż II wojna światowa została rozpętana z powodu nieustępliwej polityki władz polskich w kwestii Gdańska i tzw. korytarza. Jednak z licznych dokumentów odtajnionych w ostatnich latach jasno i niezbicie wynika, że rzeczywistą przyczyną wojny były agresywne i awanturnicze zapędy Hitlera( o czym od lat wiedzą wszyscy Polacy ).

Wciąż jednak nie ustają dysputy, czy nie można było uniknąć ogromnych zniszczeń spowodowanych tą najokrutniejszą wojną w historii ludzkości. Zwolennicy takiego twierdzenia nieraz przytaczają ofertę Hitlera, która oprócz żądań oddania III Rzeszy Gdańska oraz zgody na zbudowanie eksterytorialnej linii kolejowej z Niemiec do Prus Wschodnich, zawierała propozycję przyłączenia się Polski do tzw. paktu antykominternowskiego. Pakt ten był wymierzony w Związek Radziecki. O ile polska opinia publiczna zdecydowanie odrzucała pierwsze dwa ustępstwa wobec Niemiec, o tyle otwarcie rozważała ową trzecią propozycję. Bardzo wielu Polaków miało dobrze wyrytą w pamięci wojnę polsko-bolszewicką z lat 1919-20. Dostrzegano zagrożenie w rosnącej potędze militarnej ZSRR jak i zapędach imperialnych przywódcy tego państwa - Józefa Stalina. Do komunizmu przylgnęła wtedy plakietka niebezpiecznych anarchistów i zdrajców własnych narodów.

Tymczasem Hitler i faszyzm cieszył się sporym szacunkiem i uznaniem wśród Polaków. U podłoża owego mitu leżały niezwykłe sukcesy gospodarcze Niemiec, rosnący antysemityzm u uboższych warstw społeczeństwa spowodowany Wielkim Kryzysem jak i niechęć wobec Rosjan.

Polski rząd prowadził jednak politykę neutralności wobec obu potężnych sąsiadów opierając się na zachodnich sojusznikach. Dziś wiemy, iż Anglia i Francja nie zasługiwały na takie zaufanie, za co same zapłaciły wysoką cenę, gdyż jak powiedział niemiecki generał Alfred Jodl na swym procesie w Norymberdze, gdyby alianci we wrześniu 1939

dotrzymali umów s

ojuszniczych, III Rzesza upadłaby w przeciągu trzech miesięcy, ponieważ Niemcy nie były gotowe jeszcze na podjęcie działań zbrojnych na dwóch frontach. Hitler to przewidział i dlatego wojna trwała sześć lat a nie ów kwartał.

Pogdybajmy jednak teraz, co by się stało, gdyby Polska wzorem chociażby Węgier czy Rumunii przyłączyłaby się do państw Osi. Z pewnością Polacy uniknęliby pierwszych ofiar wojny. Jednak eksterminacja dotknęłaby ludność żydowską mieszkającą w Polsce. W ten sposób Polacy staliby się współodpowiedzialni za tragedię holokaustu. Po drugie Polacy zostaliby zmuszeni do wspólnego ataku na ZSRR, co stanowiło podstawę ideologii Hitlera przedstawionej w jego książce "Mein Kampf". Nie wykluczone, że Niemcy mając zaoszczędzone kilkaset kilometrów w drodze na Moskwę złamaliby opór Rosjan. Cóż stałoby się wtedy? Niemcy mając dostęp do ogromnych złóż surowców na Syberii staliby się światową potęgą gospodarczą, z którą nikt nie mógłby się równać, nawet Stany Zjednoczone. Wtedy Polska przestałaby być potrzebna Hitlerowi, który mógłby wypełnić kolejny punkt ze swego manifestu ideologicznego, w którym stwierdził, iż "Polaków należy zdeptać niczym karaluchy". A wtedy na terenach pomiędzy Odrą a Uralem nikt nie mówiłby po polsku. Jeśliby Związek Radziecki zdołałby się jednak obronić, to z pewnością dalszy scenariusz wojny niewiele by się różnił od tego, co nas się uczy w szkole. Tyle, że Polacy uznawani byliby za podnóżków Niemców i z tego to powodu byliby winni współudziału w zbrodniach hitlerowskich. Polska jako państwo podzieliłoby prawdopodobnie los państw nadbałtyckich i stałaby się kolejną republiką radziecką. Zdecydowanie większa część narodu trafiłaby na Syberię. A z takich zniszczeń jeszcze trudniej byłoby się podnieść.

Sądzę, iż udowodniłem, że Polska i tak dokonała najlepszego z możliwych wyborów, mimo iż był on fatalny w skutkach. Historia bowiem nie dała żadnych szans Polakom.

Czy warto było umierać za Gdańsk?

Klemens
klemens777@wp.pl

Autor: Klemens

skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz