LOGOWANIE
Zarejestruj sie

Javier Arbonés, Pablo Milrud - Harmonia tkwi w liczbach

Zaliczam się do osób cechujących się muzykalnością trzeciego stopnia – a mianowicie wiem, kiedy grają. Szkolnych lekcji muzyki nie wspominam jednak w kategorii traumy, albowiem dość wcześnie zauważyłem, iż wielu wpadek i upokorzeń można uniknąć dzięki dość prostym operacjom obliczeniowym. Jak dowodzą Javier Arbonés oraz Pablo Milrud intuicja ta była całkiem prawidłowa.
Autorzy ci nie deprecjonują bynajmniej talentu czy artyzmu wielkich kompozytorów oraz ich dzieł, wskazują jednak, że wiele z zasad właściwej kompozycji wymaga w większym stopniu przyswojenia pewnych podstawowych pojęć matematycznych oraz prawideł wypracowanych przez daną naukę (często stulecia temu!) a nie zdawania się na niesprecyzowane wrażenia i odczucia.Swoją książkę rozpoczynają od przykładu strojenia instrumentów. Bynajmniej nie formułują oni takiego postulatu, między wierszami łatwo jednak wyczytać tezę, iż miast zdawać się na „profesjonalistów” obdarzonych wyśmienitym słuchem lepiej by było skorzystać z mierników częstotliwości oraz miast gonić za nieosi
ągalnym uświadomić sobie, że kolejne pierwiastki z dwójki są liczbami niewymiernymi.

Autorzy „suchość” swych wywodów starają się złagodzić przez wskazywanie przykładów praktycznego zastosowania omawianych zagadnień. W konsekwencji lektura w towarzystwie takiego czy innego urządzenia telekomunikacyjnego jest mile widziana.

Czytając „Harmonię” łatwo uwierzyć, iż muzyka to może dziedzina sztuki, lecz dobry muzyk winien posiadać stosowną wiedzę matematyczną, choćby po to, by nie wyważać otwartych drzwi. Nie deprecjonuje ona geniuszu tytanów, przeciwnie, po raz kolejny pozwala się zachwycić choćby takim Mozartem. Niestety jednak wielu zdeklarowanych miłośników Królowej Nauk będzie rozczarowanych lekturą przedmiotowej pozycji, tak naprawdę niewiele w niej matematyki „wyższego rzędu” (choćby na licealnym poziomie), stanowi ona raczej przykład podręcznika z podstaw matematyki dla adeptów konserwatorium muzycznego.

Autor: Klemens
skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz