LOGOWANIE
Zarejestruj sie

Sztab VVeteranów
Tytuł:
Producent:
Dystrybutor:
Gatunek:
Premiera Pl:
Premiera Świat:
Autor: Klemens
Ocena
czytelników GŁOSUJ
OCENA
REDAKCJI % procent

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Aby włączyć konsolę kodów trzeba zmodyfikować plik Baldur.ini w głównym folderze z grą. W [Program options] dodajemy linijkę Debug Mode=1. Teraz mamy stały dostęp do kodów, podczas gry klikamy razem [Spację] i [Ctrl] (łącznie), otwiera się konsola kodów.
Każde polecenie musi być poprzedzone prefiksem CLUAConsole. Na początku najlepiej wpisać CLUAConsole:EnableCheatKeys(), odblokuje to kody i nie będzie już konieczne wpisywanie ponownie tego polecenia w każdej grze.

Po użyciu polecenia CLUAConsole:EnableCheatKeys(), mamy dostęp do następujących kodów:

[CTRL] + [1] - Zmienia model animacji pancerza.
[CTRL] + [2] - Ekran powoli ściemnia się i robi się czarny (na kilka sekund).
[CTRL] + [3] - Przywraca ekran.
[CTRL] + [4] - Podświetla na błękitno tło obiektów interaktywnych (wejścia, wyjścia).
[CTRL] + [5] - Po kliknięciu na osobę (gł. z drużyny) podaje obliczenia bazowych animacji: numer sekwencji i liczbę klatek.
[CTRL] + [6] - Zmienia model animacji postaci wstecz.
[CTRL] + [7] - Zmienia model animacji naprzód.
[CTRL] + [8] - Podświetla tekst (jeśli dostępny).
[CTRL] + [9] - Podświetla obiekty ruchome i nieruchome (np. leżące na ziemi).
[CTRL] + [0] - Nieznany.
[CTRL] + [A] - Uruchamia odpowiednią sekwencję animacji, którą określamy kodem [CTRL] + [S] (Leczenie, Uderzenie określonym typem broni, Sparowanie ciosu, Strzał, Cios w plecy, Rzucenie czaru, Obrażenia, Śmierć, Odpoczynek).
[CTRL] + [C] - Powinno nas przenieść do następnego rozdziału, lecz wyświetla końcową biografię.
[CTRL] + [D] - Wyświetla w górnej lewej części trzy liczby (ale do czego? Może to ilość sekwencji).
[CTRL] + [E] - Zwiększa/zmniejsza zasięg widoczności.
[CTRL] + [F] - Obraca postać.
[CTRL] + [G] - Wyświetla listę lokacji załadowanych w pamięci podręcznej.
[CTRL] + [I] - Wybiera animację i ją wyświetla – [CTRL] + [L].
[CTRL] + [J] - Teleportuje do miejsca wskazanego przez kursor.
[CTRL] + [K] - Postać/istota wskazana przez kursor zostaje usunięta z drużyny.
[CTRL] + [L] - Wyświetla animację wybraną przez [CTRL] + [I].
[CTRL] + [M] - Wyświetla informacje w trybie debugowania ([Enter] wyświetla podsumowanie, np. Punkty wejść, Pogodę, Numer lokacji itd.).
[CTRL] + [Q] - Przyłącza postać/istotę do drużyny.
[CTRL] + [R] - Leczy postać wskazaną kursorem oraz usuwa wszystkie efekty
[CTRL] + [S] - Wybiera animację, którą odgryw
amy [CTRL] + [A].
[CTRL] + [T] - Przyspiesza grę o 1 godzinę.
[CTRL] + [U] - Podświetla drzwi i obiekty leżące na ziemi.
[CTRL] + [X] - Wyświetla współrzędne kursora.
[CTRL] + [Y] - Zabija postać wskazaną przez kursor.

Kody konsoli

AddGold(„X”) - dodaje ilość złota podaną między cudzysłowami w nawiasie.
AddSpell(„X") - dodaje czar wybranej postaci (wpisujemy nazwę pliku *.spl, np. „SPWI910”).
CreateEngine(„X”) - nieznany, „0” wyświetla menu multiplayera, „1” pierwotny Rozdział 1 (screen z BG 1).
CreateCreature(„X”) - przywołuje postać/istotę z pliku CRE.
CreateItem(„X”,x,x,x) - tworzy przedmiot określony z pliku ITM, x oznacza ilość przedmiotów/ładunków.
DisplayText("") - wyświetla tekst z określonej linii (tzw. stringa).
EnableCheatKeys - aktywuje kody.
ExploreArea() – czyści “mgły wojny” w lokacji.
MoveToArea("") - przenosi do określonej lokacji.
PlayMovie("") - odgrywa film określony przez nazwę pliku.
PlaySound("") - odgrywa dźwięki/muzykę określoną z nazwy.
SetCurrentXP("x") - ustawia określoną przez „x” liczbę punktów doświadczenia.
SetDisableBrightest - nieznany, może wyłącza możliwość ustawiania jasności.
SetGlobal("","",) - ustawia zmienną o określonej wartości i typu. Na ogół 1 oznacza aktywację zmiennej, 0 jej deaktywację (przykłady dalej)
CLUAConsole:SetGlobal("PlayerHasStronghold","GLOBAL",0) - określa czy postać posiada twierdzę, 0 oznacza, że nie - 1, że tak.
CLUAConsole:SetGlobal("JaheiraRomanceActive","GLOBAL",x) - ustawia zmienną określającą aktywność lub nie romansu, w tym przypadku Jaheiry. 0 oznacza, że romans się nie rozpoczął; 1, że się rozpoczął; 2, że jest w stanie zaawansowanym; 3, że został zepsuty. Nazwy zmiennych można znaleźć np. w zakładce Global Variabiles w edytorze Shadow Keeper lub w warunkach dialogu/skryptu (Infinity Explorer, Near Infinity).
SetLimitTransparency() - nieznany, przypuszczalnie ustawia wartość przezroczystości.
StrrefOn() - włącza numery „stringów” w grze (menu, czary, dialogi itp.).
SrrefOff() - wyłącza je.

Autor: Klemens
skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
30.08.2022 | m237 » "Matilda II - twardy orzech" Zdjęcie przedstawiają
28.11.2017 | -1" or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+" » 1' AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1
28.11.2017 | -1" or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+" » 1' AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1
28.11.2017 | -1" or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+" » 1' AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1
28.11.2017 | -1" or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+" » 1' AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1
więcej komentarzy dodaj komentarz
RECENZJE CZYTELNIKÓW
ILOŚĆ RECENZJI - ŚREDNIA OCENA - % więcej recenzji dodaj recenzję