LOGOWANIE
Zarejestruj sie

Kraj Basków - Konflikt Bez Końca

Kraj Basków - konflikt bez końca...Baskonia(Kraj Basków, Vascongadas, Pais Vasco, baskijskie Euskadi)jest krainą leżącą w północnej Hiszpanii nad Zatoką Biskajską. Od blisko 50 lat jest miejscem konfliktu na tle narodowościowym między częścią rdzennych mieszkańców-Basków(domagających się pełnej niezależności), a władzami w Madrycie. Dążenia niepodległościowe Baskończyków nie są jednak zjawiskiem ostatnich dziesięcioleci. Duma narodowa owego narodu kształtowała się całe wieki, a samo społeczeństwo i kultura powstała znacznie wcześniej.

Historia Baskonii sięga czasów starożytnych, kiedy to osiedlili się w niej jej rdzenni mieszkańcy-Baskowie. Od początku stanowili oddzielną kulturę językową(wszystkie języki w Hiszpanii wywodzą się z łaciny z wyjątkiem baskijskiego-baskijski język-czyli euskara-pochodzi z czasów przed najazdami Rzymian i Celtów). Jedynie Baskowie, którzy znacznie wcześniej osiedlili się w zachodniej części Pirenejów, uniknęli asymilacji i zachowali swą unikalną preindoeuropejską kulturę. Swoista odmienność kulturowa była podstawą niezależności społeczno-gospodarczej, której jednak obce kraje nie chciały przyjąć do wiadomości, co było bezpośrednią przyczyną silnego patriotyzmu Basków i przywiązania do własnej dumy narodowej. Słowo "wolność" istniało podobno w języku baskijskim wcześniej, niż w greckim i walczyli w jej obronie już w III w.p.n.e. podczas najazdu Rzymian na Półwysep Iberyjski. Ostatecznie Kraj Basków od I w.p.n.e. do V w.n.e. znalazł się pod władzą Rzymu. Po rozpadzie Imperium, Baskonia ponownie znalazła się w centrum rozgrywek politycznych. Bezstronni Baskowie przeciwstawiali się zbrojnie Roderykowi(ostatni król Wizygotów od 710r., zgi
nął w bitwie z muzułmanami, którzy w 711r. najechali Płw. Iberyjski)-ten zresztą tłumił krwawo kolejne ich powstania, rywalizującemu z magnatem Agilą o władzę nad Królestwem Wizygockim, a swoje silne poczucie odrębności narodowej pokazali występując przeciwko znacznie silniejszym Maurom, którzy podbili znaczną część dzisiejszej Hiszpanii. Jako ciekawostkę warto dodać, iż jedyną bodaj porażką, którą poniósł Karol Wielki, była przegrana bitwa z Baskami na przełęczy Roncesralles. Po długich perturbacjach Baskonia została w XI w. wcielona do Kastylii. Jest to początek ostatecznego etapu w historii Kraju Basków, złączonego odtąd losami z przyszłą Hiszpanią. Początkowo jako księstwo Baskonii(Vasconia), a później Królestwo Nawarry, złączeni unią z Królestwem Kastylii, Baskowie korzystali z szerokiej autonomii(mieli m.in. własny parlament, sądownictwo, pieniądz). Królowie hiszpańscy nie mogli utrzymywać w Kraju Basków swych wojsk bez zgody miejscowych władz. Warto również dodać, iż już w Średniowieczu posiadali Baskowie ustrój społeczny charakteryzujący się daleko posuniętą demokracją jak na owe czasy-kobiety baskijskie korzystały z wszelkich praw na równi z mężczyznami. Z czasem jednak Hiszpania próbowała złamać wolność społeczno-gospodarczą Basków(w 1631r. Baskowie gwałtownie sprzeciwili się projektowi podatku solnego; natomiast w 1720r. zniesienie granic ekonomicznych wobec Baskonii i Nawarry przez króla Filipa V wywołało tak powszechny opór, że Filip musiał zrezygnować ze swego projektu-tzw. wolne prowincje zachowały własne komory celne i inne uprawnienia finansowe aż do lat 70-tych XIX w. i stały się bastionem tendencji antycentralistycznych).

Kraj Basków - konflikt bez końca...

skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz