LOGOWANIE
Zarejestruj sie

Stanisław Zarychta - Broń jądrowa w kształtowaniu bezpieczeństwa 1945-2015

Współczesne społeczeństwa, zwłaszcza te zaliczające się do grona narodów czy też państw bardziej zaawansowanych technologicznie i materialnie nie uświadamiają sobie, w jak niezwykłych czasach przyszło im żyć – a mianowicie epoce właściwie wolnej od (realnego) strachu przed wojną, przy czym nie mam tu na myśli takich skromnych (relatywnie) starć jak te rozgrywające się w Donbasie czy Iraku, lecz pełnoskalowych konfliktów angażujących bezpośrednio setki tysiące i miliony mężczyzn w wieku poborowym. W mej ocenie śmiało można postawić tezę, iż jest to efekt „wynalazku” bomby atomowej – strachu przed jej strategicznym użyciem. Temu też środkowi – powiedzmy wprost – zagłady poświęcona jest książka Stanisława Zarychty.
Od razu należy zaznaczyć, iż rzeczona książka nie jest żadnym zbiorem esejów politologicznych czy traktatem humanistycznym, lecz pozycją, która mogłaby pełnić funkcję podręcznika w szkole wojskowej (zaznaczmy zresztą, że takie jej przeznaczenie wprost jest w niej sugerowane). W konsekwencji roi się ona od różnorakich liczb, tabeli oraz oznaczeń jednostek bojowych.Czy jest to tym, co tygrysy lubią najbardziej? Zależy jakie. Historycy wojskowości może nie odczują zniechęcenia, ale może im towarzyszyć lekki niedosyt. Podobnie rzecz się będzie miała z miłośnikami kwestii czy to taktycznych
, czy to strategicznych. Autor opowiada się bowiem za holistycznym ujęciem, zasadniczo abstrahującym od salonów politycznych, skupiając się raczej na podejściu typowego sztabowca.

Zaznaczyć jednak stanowczo należy, iż niczego lepszego na krajowym rynku wydawniczym się nie znajdzie na dany temat – jestem przekonany, że książka ta wkrótce będzie pełniła funkcję swego rodzaju biblii, zwłaszcza dla osób przygotowujących różnorakie prace dyplomowe, przy czym szeroko rozumiane, nie tylko w czysto akademickim rozumieniu tego pojęcia.

„Broń jądrowa w kształtowaniu bezpieczeństwa 1945-2015” nie udziela stosunkowo klarownej odpowiedzi na quasi-pytanie tkwiące w tytule. Przeciwnie, książka ta jest zbiorem odpowiedzi na niemal wszystkie pytania, które mogą się skojarzyć z samym zagadnieniem tego narzędzia zagłady – ale i zaprowadzania pokoju.

Autor: Klemens
skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz