LOGOWANIE
Zarejestruj sie
Zyx2
Stopien: Starszy kapral
Gwiazdek: 300


Dział: I i II wojna swiatowa
Co wiedział Stalin?
Stalin miał dalekosiężne plany. Liczył na powtórkę z Wielkiej Wojny, na konflikt, który wyczerpie siły walczących stron. W odpowiednim momencie Związek Radziecki miał stosunkowo małym kosztem opanować Europę. Radziecki dyktator życzył jak najgorzej Wielkiej Brytanii - pamiętał jaką rolę Brytyjczycy odegrali w trakcie rewolucji. Klęską tego państwa był też zainteresowany ze względów prywatnych - kiedy w młodości odwiedził Wielką Brytanię, został tam dotkliwie pobity, czego pamiątką było trwałe uszkodzenie lewej ręki. Również atak na Polskę miał być - przynajmniej częściowo - zadośćuczynieniem za klęskę z 1920 r., choć to właśnie Stalin przyczynił się do porażki marszałka Michaiła Tuchaczewskiego. Data: 2008-04-25
Dział: I i II wojna swiatowa
Pakt trzech mocarstw
Sytuacja polityczna Niemiec pod koniec 1940 r. przedstawiała się stosunkowo dobrze. Wszystko wskazywało, że osamotniona Wielka Brytania przegra starcie z III Rzeszą, choć nie tak szybko, jak życzyłby sobie tego Hitler. Przywódca III Rzeszy planował jednak wojnę z ZSRR, w trakcie której chciał uzyskać poparcie Włoch i Japonii. Rozmowy na ten temat podjęto we wrześniu 1940 r. na konferencji ministrów spraw zagranicznych trzech zainteresowanych mocarstw, jaka miała miejsce w Berlinie. Już 27 IX podpisano tzw. pakt trzech, mający obowiązywać 10 lat. Sygnatariusze układu, bazującego w swych ogólnych zarysach na doktrynie „przestrzeni życiowej”, przyznali sobie prawo do zaprowadzania nowego porządku politycznego na określonych obszarach. Niemcy i Włochy zainteresowane były Europą i Afryką, Japonia natomiast zyskała potwierdzenie swych ambicji dotyczących Azji Wschodniej. W treści układu znalazło się też stwierdzenie, że państwa przystępujące do niego gwarantują udzielenie sobie wszelkiej pomocy wojskowej, gospodarczej i politycznej w przypadku wojny z mocarstwem trzecim. Ten fragment układu miał na celu powstrzymanie USA przed rozpoczęciem wojny bądź to w obronie Wielkiej Brytanii, bądź też w Azji w celu ochrony własnych interesów zagrożonych przez działania Japonii. Dodatkowo umowa skierowana była przeciwko dążeniom ZSRR, który oprócz terenów europejskich zainteresowany był także ekspansją na terytoria azjatyckie, co kłóciło się z interesami japońskimi. Tak sformułowane postanowienia układu były, w praktyce, podziałem świata na strefy wpływów, dokonanym bez liczenia się z interesami pozostałych państw. Data: 2008-01-31
Dział: I i II wojna swiatowa
Hubalczycy
Po klęsce wrześniowej nie wszyscy żołnierze złożyli broń. Do tych, którzy nie zaprzestali oporu zbrojnego, należeli partyzanci mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, którzy postanowili kontynuować walkę do czasu spodziewanej na wiosnę 1940 r. ofensywy aliantów i klęski Niemców. Stoczyli kilka bitew z siłami niemieckimi i dopiero po śmierci dowódcy w kwietniu 1940 r. przeszli do konspiracji. Oddział mjr. „Hubala” zaczyna historię walk partyzanckich w czasie II wojny światowej. Data: 2008-01-06
Dział: I i II wojna swiatowa
Wojna zimowa
Kiedy w 1917 r. bolszewicy zdobyli władzę w Rosji, jednym z najważniejszych problemów było dla nich eksport rewolucji. Nie udało się: w początkach lat 20. zostali powstrzymani w państwach bałtyckich, Polacy zagrodzili im drogę w kierunku Europy, Japończycy uniemożliwili podbój Chin, a Brytyjczycy – wspierając basmaczy – uratowali przed najazdem Indie. Krwawe wydarzenia, które nastąpiły w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, przerwały ekspansję bolszewików na kilka kolejnych lat. Stała się ona możliwa dopiero po umocnieniu się u władzy Stalina – w drugiej połowie lat 30. Data: 2007-12-05
Dział: I i II wojna swiatowa
Brygada Karpacka
Po klęsce wrześniowej i powstaniu rządu na uchodźstwie sprawą najwyższej wagi stało się utworzenie polskich sił zbrojnych, które kontynuowałyby walkę u boku Francji i Wielkiej Brytanii. Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, energicznie przystąpił do tworzenia polskich oddziałów we Francji. Jednocześnie, wskutek sygnałów płynących z ambasady polskiej w Turcji, zaczęto rozważać możliwość utworzenia polskiej jednostki wojskowej, organizacyjnie przynależnej do tzw. Armii Lewantu, tworzonej przez Francuzów na terenie pozostającej pod francuskim mandatem Syrii. Gen. Władysław Sikorski 19 XII 1939 r. zwrócił się z odpowiednią propozycją do szefa sztabu generalnego armii francuskiej, gen. Maurice’a Gamelina. Francuska odpowiedź, która nadeszła 30 XII, była pozytywna, jednak od samego początku sztab francuski mnożył trudności. Początkowo rozpoczęcie formowania jednostki odkładano ze względu na brak odpowiednich koszar, potem wymówką stał się brak uzbrojenia. Ostatecznie jednak gen. Władysławowi Sikorskiemu udało się przezwyciężyć opór francuskiej biurokracji i 12 IV 1940 r. ukazał się rozkaz sformowania Brygady Strzelców Karpackich. Na jej dowódcę wyznaczono płk. dypl. (awansowanego potem do stopnia generała) Stanisława Kopańskiego, który 23 IV drogą lotniczą przybył do Bejrutu, by objąć dowodzenie nad powstającą jednostką. Tego samego dnia drogą morską do Syrii przybyła kadra oficerska z szefem sztabu brygady, mjr. Jerzym Zarembą na czele. Dowodzący Armią Lewantu gen. Maxime Weygand na miejsce organizowania brygady wyznaczył obóz Legii Cudzoziemskiej w pobliżu miejscowości Hims. Data: 2007-11-29
Dział: I i II wojna swiatowa
Europa po I wojnie światowej
Kończący I wojnę światową traktat wersalski miał przynieść Europie trwały pokój. Jednakże nowe antagonizmy, zarówno między niedawnymi stronami konfliktu, jak i państwami, których przed wojną nie było na mapie kontynentu, sprawiły, że ledwie ustanowiony pokój zaczynał się chwiać. Data: 2007-11-05
Dział: I i II wojna swiatowa
I wojna światowa
W czasie jej trwania określano ją mianem „Wielkiej Wojny”, nie mającej do tej pory równej sobie jeśli chodzi o ogrom zniszczeń i śmierci. Kiedy przyszedł jej koniec wielkie mocarstwa leżały w gruzach, a surowe warunki pokoju położyły fundament pod przyszłe konflikty. Data: 2007-10-17