LOGOWANIE
Zarejestruj sie
Mande
Stopien: Kapitan
Gwiazdek: 4967


Dział: czasy najnowsze
Czadyjskie piekło
Pewnie na żadnym innym kontynencie nie ma tak dużego rozchwiania politycznego, jak w Afryce. Zacofanie gospodarcze, duże zróżnicowanie kulturowe i wpływ europejskich kolonistów pozostawiły na Czarnym Lądzie piętno, które będzie bardzo trudno zatrzeć. Kraje afrykańskie nie dość że są w przygniatającej większości bardzo ubogie, to jeszcze próbują sobie nawzajem wydzierać siłą te nędzne ochłapy zamożności. Jednym z konfliktów ostatnich lat, który odbił się szerszym echem na świecie, była wojna czadyjsko-sudańska. Jest on ciekawy również z tego powodu, że w misji pokojowej EUFOR na terenie Czadu biorą udział również polscy żołnierze. Data: 2009-02-04
Dział: postacie historyczne
Adam Heydel
Życie polityczno-gospodarcze w Polsce okresu międzywojennego było nadzwyczaj ciekawe, patrząc z perspektywy XXI wieku. Powszechnie twierdzi się, że Polska z powodu znacznych zniszczeń wojennych, kryzysu gospodarczego i czynników geopolitycznych nie była w stanie się rozwinąć na tyle, by stawić silniejszy odpór najeźdźcom z roku 1939. Ale czy faktycznie nie dało się nic więcej zrobić? To jak państwo i gospodarka oddziaływają na siebie, zawiera się w dziale ekonomii, zwanym polityką gospodarczą. To przede wszystkim tą dziedziną zajmował się Adam Heydel. Data: 2008-12-14
Dział: czasy nowozytne
Przyczyny upadku I RP
Dzieje Rzeczpospolitej Obojga Narodów są świetnym przykładem na to, jak trudno jest zsyntetyzować wybrany fragment łańcucha przyczynowo – skutkowego w historii. Złożoność procesu „życia” na Ziemi wymaga więc ostrożnego podejścia do wszelkich prób generalizowania problemów historycznych oraz starań do przedstawiania ich za pomocą zagregowanych wielkości, które najczęściej mają niewiele wspólnego z prawdziwym obrazem wydarzeń. Zwracam uwagę na ten problem, gdyż świadomość głębokości i wielowarstwowości historii jest niezwykle ważna przy omawianiu przyczyn upadku I Rzeczypospolitej, czy też inaczej, Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Data: 2008-01-23