LOGOWANIE
Zarejestruj sie
FifiCz
Stopien: Chorąży
Gwiazdek: 1677


Dział: I i II wojna swiatowa
Ofensywa Brusiłowa: 4 VI 1916 - 20 IX 1916
Po dwóch pierwszych latach Wielkiej Wojny żadna ze stron konfliktu nie uzyskała decydującej przewagi. Na zachodzie trwały zacięte walki pod Verdun, gdzie wykrwawione wojska francuskie mogły zostać rozbite przez Niemców. Brytyjczycy ponieśli duże straty w bitwie nad Sommą. Dlatego Alianci naciskali na Rosjan, aby Ci przeprowadzili ofensywę na froncie wschodnim, która odciążyłaby Francuzów. Data: 2008-10-04
Dział: czasy nowozytne
Raszyn 1809
Napoleon Bonaparte, po zwycięstwach nad Austrią, Prusami i Rosją, postanowił utworzyć nowe państwa, które jednak będą zależne od Francji. Jednym z nich było Księstwo Warszawskie powstałe w 1807 roku. Po raz pierwszy od czasów zaborów władza znalazła się w polskich rękach. Jednak cesarz Francji zażądał od Polaków 30 tysięcy żołnierzy. Mimo kłopotów ze znalezieniem wyszkolonej kadry oficerskiej i podoficerskiej, w początkach 1809 roku udało się sformować armię. Część według planów Napoleona została wysłana poza kraj. Tymczasem nad Księstwem zawisło nowe niebezpieczeństwo. Data: 2008-01-26
Dział: sredniowiecze
Bitwa pod Płowcami
W 1320 roku Władysław Łokietek koronował się na króla Polski. Skończyło się rozbicie dzielnicowe w państwie polskim. Jednak odtworzone królestwo było małe i słabe. Ciągle znajdowało się w niebezpieczeństwie podbicia przez zakon krzyżacki (teutoński), uchodzący dotąd za niezwyciężony. Z południa zagrażał Polsce atak przez zgłaszającego pretensje do polskiej korony króla Czech Jana Luksemburskiego. Atak rozpoczął się w 1331 roku. Data: 2007-12-19
Dział: sredniowiecze
1109 r. Wojna Polsko-Niemiecka
W pierwszych latach XII stulecia władca Polski Bolesław Krzywousty prowadził niezależną politykę zagraniczną. Zawarł przymierze z Węgrami i zaatakował podległe Cesarzowi Niemiec Henrykowi V Czechy. Cesarzowi to się nie spodobało. Postanowił zmusić Bolesława do uległości. Zebrał około 10-tysięczną armię, sforsował Odrę i ruszył w głąb Polski. Data: 2007-12-06
Dział: I i II wojna swiatowa
Walki nad jeziorem Chasan
W 1937 roku Związek Radziecki zawarł pakt o nieagresji z Chinami, które były w stanie wojny z Japonią. W 1938 roku Sowieci wysłali do Chin sprzęt wojenny, wyposażenie dla armii a także specjalistów wojskowych. Wywołało to sprzeciw Cesarstwa Japonii. Kolejnym ogniwem sporu były nierozstrzygnięte sprawy graniczne. 15 lipca 1938 roku japoński attache wojskowy w Moskwie zażądał aby Rosjanie opuścili wzgórza Zaoziernaja i Biezimiennaja, znajdujących się w pobliżu przygranicznego jeziora Chasan. Jednak rząd ZSRR odrzucił te żądanie. Data: 2007-12-03
Dział: sredniowiecze
Bitwa pod Legnicą w 1241 r.
Kiedy w 1241 roku po zajęciu Rusi Mongołowie stanęli u wrót Europy aby palić, grabić, niszczyć i mordować na mieszkańców Polski padła trwoga. Wczesną wiosną Mongołowie wtargnęli do Małopolski. Pod koniec marca zajęli Kraków. Wydawało się, że nikt nie może ich zatrzymać... Data: 2007-11-27
Dział: sredniowiecze
Bitwa pod Cedynią w 972 r.
Bitwa pod Cedynią stoczona została 24 czerwca 972 roku między wojskami pierwszego chrześcijańskiego władcy Polski księcia Mieszka I a armią władcy Marchii Łużyckiej margrabiego Hodona,wspomaganymi przez wojska hrabiego Zygfryda. Było to pierwsze w historii starcie polsko-niemieckie. Ale po kolei. Data: 2007-11-14
Dział: czasy nowozytne
Odsiecz Wiednia
Data: 2007-09-09
Dział: starozytnosc
Bitwa w wąwozie Termopile
Data: 2007-07-29