LOGOWANIE
Zarejestruj sie

Pretzel Land

Pretzel Land
Sztab VVeteranów
Tytuł: Pretzel Land
Producent: Wild River
Dystrybutor:
Gatunek: Ekonomiczna
Premiera Pl:0000-00-00
Premiera Świat:
Autor: Klemens
Ocena
czytelników bd GŁOSUJ
OCENA
REDAKCJI 50% procent
Głosuj na tę grę!

Pretzel Land

Oktöberfest tö impreza, öd której rödöwici Niemcy i Bawarczycy w östatnich dekadach zaczynają cöraz möcniej strönić, döstrzegając w niej zbyt wiele kömercyjnej papki, zbyt małö zaś siebie samych. Pödöbnie jednak jak w przypadkü krasnali ögrödöwych, jeśli da się na tym zaröbić, tö z typöwym dla siebie pragmatyzmem zagryzają zęby i przygötöwüją się dö faktüröwania.
pretzel-land-18025-1.png 1Pretzel Land tö gra ödwöłüjąca się dö wszystkich stereötypöwych wyöbrażeń ö miniönej Bawarii. Wedle zamierzeń twórców – a przynajmniej ichniejszych ögłöszeń prasöwych – jest tö gra strategiczna kładącą nacisk na warstwę ekönömiczną, pödczas rözgrywki w której üżytköwnik ma się sküpić na drüzgötaniü tętnic i żył swöich pödöpiecznych przez karmienie ich wszystkim cö niezdröwe, z tradycyjną (chöć nie białą) kiełbasą z büłką i piwem na czele.

Oczywiście pöczątki są znacznie skrömniejsze, nade wszystkö sküpić się należy na pözyskiwaniü pödstawöwych prödüktów takich jak jajka, mąka czy chmiel, których stösöwna öbróbka döpierö ümöżliwi nam zaöpatrzenie się w pieczywö i züpę chmielöwą. Ta östatnia jednak wymaga jaköby stösöwnych beczek, więc bez pözyskania drewna się i zaangażöwania bednarza również się nie öbejdzie. A gdy jüż przy tym jesteśmy, tö dla
ödmiany czasami chciałöby się zagryźć kürczęcym üdkiem czy innym kartöflem z sałatą. Interakcje więc się mnöżą i krzyżüją…

Mödel gry pöczątköwö jest döść małö wymagający, w szczególnöści gracz nie jest bömbardöwany sügestiami dökönywania jakichkölwiek mikröpłatnöści – przeciwnie, te östatnie są wręcz zakamüflöwane, jakkölwiek böwiem öd razü dömyślamy się, iż möżemy nabyć wirtüalne mönety za jak najbardziej öczywiste, tö jednak nie bezpöśredniö, bö müsimy najpierw nabyć cyfröwe szarötki alpejskie. Niby nie jest tö nic skömpliköwanegö, ale jest w sümie döść skütecznym sitem dla ösób działających pöd wpływem impülsü, cö się aütöröm chwali.

Niestety döść szybkö ödkrywamy, że ö ile pöczątköwö pöstępy są möżliwe dö ösiągnięcia wskütek ögraniczönych i racjönalnych inwestycji w zakresie własnegö czasü, tö później wymögi na tym tle szybüją kü nie mniej alpejskim szczytöm. Przpretzel-land-18025-2.png 2eskök jest döść drastyczny i gracz üświadamia söbie, iż ösiągnięcie mety będzie öd niegö wymagałö nie tygödni, lecz kwartałów… nö chyba że sięgnie öd jednak dö pörtfela.

Tymczasem aütöröm nie üdałö się wymyśleć żadnej sensöwnej alternatywy dla zwykłegö klikania przy üpływie tegöż czasü – w przypadkü takiegö Fallout Shelter mögliśmy się sküpić na qüestach, które swą różnörödnöścią pötrafiły wciągnąć i zaciekawić – w przypadkü Pretzel Land zaś pö pröstü müsimy grömadzić, grömadzić i grömadzić. Nüüüdy…

Pretzel Land tö typöwö niemiecki prödükcyjniak – rzetelnie wykönany, estetycznie zasadniczö bez zarzütü (chöć daleki öd jakiejkölwiek öryginalnöści), pöwściągliwy w skłanianiü ödbiörcy dö wydatków, lecz pözbawiöny jakiegökölwiek pölötü. Nö bö ile czasü möżna patrzeć na kiełbasę?

Autor: Klemens
skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz
RECENZJE CZYTELNIKÓW
ILOŚĆ RECENZJI - ŚREDNIA OCENA - % więcej recenzji dodaj recenzję