LOGOWANIE
Zarejestruj sie

Sztabowe Miasta: Biała Podlaska

Sztabowe miasta: Biała PodlaskaSztabowe miasta Biala Podlaska 105054,1


1. Krótki rys historyczny miasta

W dokumentach historycznych po raz pierwszy Biała Podlaska pojawiła się w 1481r. Jej pierwszymi właścicielami byli Illniczowie, za założyciela uchodzi Piotr Janowicz "Biały" - wojewoda trocki, hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego. W tym okresie Biała znajdowała się w województwie brzeskim w Wielkim Księstwie Litewskim. W II połowie XVI wieku miasto przeszło we władanie rodu Radziwiłłów, miało to miejsce w 1569 r. na podstawie zapisu w księgach ziemskich. Okres ten, trwający dwa i pół wieku, przyniósł rozkwit i przyczynił się do szybkiego rozwoju miasta, przez długi czas zwanego Białą Książęcą( łc. Alba Ducalis) lub Białą Radziwiłłowską. Za władania Radziwiłłów wzniesiono obronny zamek, z fundacji Krzysztofa Ciborowicza Wilskiego założono Akademię Bialską, którą ustanowiono w 1633r. filią Akademii Krakowskiej (obecnie mieści się tu Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego. Uczył się bowiem tutaj jego patron), wybudowano wiele świątyń, a także szpital.

W latach 1655-60 miasto zostało znacznie zniszczone przez Szwedów, wojska Rakoczego i kozaków Chowańskiego. Jednak za sprawą Michała Radziwiłła i jego żony Katarzyny z Sobieskich szybko podniosło się z upadku. W XVII wieku Aleksander Ludwik Radziwiłł nadał Białej prawa miejskie. Swój herb miasto zawdzięcza synowi Aleksandra, Michałowi Kazimierzowi Radziwiłłowi, przedstawia on świętego Michała( jak nietrudno zauważyć patrona wspomnianego młodzieńca) stojącego na smoku z mieczem i wagą w rękach. Kolejnym zniszczeniom Biała uległa w okresie prześladowań Unitów Podlaskich pod koniec XIX wieku.

Sztabowe miasta Biala Podlaska 105054,2


Szybki rozwój miasta miał miejsce w okresie międzywojennym, powstała wówczas fabryka Raabego, elektrownia miejska, Podlaska Wytwórnia Samolotów( zniszczone w trakcie kampanii wrzesniowej). II Wojna Światowa zatrzymała rozwój miasta, ale po jej zakończeniu Biała poszerzyła swój zasięg terytorialny, rozwinął się przemysł włókienniczy i meblarski.

W 1975 r. Biała Podlaska została stolicą województwa, co przyczyniło się do dwukrotnego zwiększenia liczby jej mieszkańców w ciągu 20 lat. Po reformie administracyjnej w 1999 roku ma status powiatu grodzkiego i wiele uprawnień predestynujących ją do roli głównego ośrodka administracyjnego regionu.

2. Dlaczego Biała Podlaska jest najpiękniejszym miejscem pod słońcem ;))

"Wsi spokojna, wsi wesoła" - ten właśnie cytat może przyjść do głowy (oczytanemu) mieszczuchowi z któregoś z wielkich molochów po pobieżnym zapoznaniu się z moim miastem :)). Wszak miejscowość to w sumie niewielka, tak pod względem zaludnienia, jak i powierzchni. Nie uświadczy się tutaj potężnych wieżowców ani słynnych na cały kraj zabytków. Zwykłe prowincjonalne miasteczko? W pewnym sensie tak, ale nie tylko!

Bez przesady można powiedzieć, że Podlasie nadal pozostaje nieodkryte. Zawieszone jakby między bogatą w wydarzenia przeszłością i przyszłością, która dotrze tu w postaci hałaśliwej, pędzącej do przodu cywilizacji. Wciąż jednak jest to kraina dzikiej i nieskażonej przyrody, wsi jakby zastygłych w czasach minionych i ludzi serdecznych, gościnnych. Swoisty tygiel kulturowy i religijny widoczny jest tu w zwyczajach, wierzeniach i architekturze.

Sztabowe miasta Biala Podlaska 105054,3


Biała Podlaska leży(ała) na historycznej trasie kupieckiej łączącej Wschód z Zachodem. Przeplatają się tu elementy charakterystyczne dla wielu jakże odmiennych kultur - dla przykładu najstarsze zabytki sztuki sakralnej są dziełem mistrzów ariańskich - mimo wszystko mało znanego u nas odłamu reformackiego - gdy jednocześnie inne są pozostałością po unitach brzeskich. Miasto z racji swego położenia zawiera liczne pamiątki po przybyszach z zagranicy. Wielokulturowość mego miasta nie jest jednak tylko pozostałością po przeszłości.

Biała jest mimo wszystkich krytycznych uwag ładnym, zielonym miastem, aczkolwiek nie sennym. Nieustannie coś się dzieje, zwłaszcza jeśli porównamy mą miejscowość do innych o podobnej wielkości - to nie tylko widać( wystarczy obserwować), co tu będę się rozpisywał, to wręcz czuć w powietrzu!

Sztabowe miasta Biala Podlaska 105054,4


Dlatego jeśli nie dysponujecie czasem ani środkami, by zwiedzić całe Podlasie, a nie chcielibyście uronić żadnego z jego bogactw, zapraszam do Podlasia "w pigułce" - Białej Podlaskiej!

Piotr "Klemens" Kociubiński
klemens@sztab.com

Sztabowe miasta: Biała PodlaskaAutor: 92
skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz