LOGOWANIE
Zarejestruj sie

Problemy nieefektywności w transporcie miejskim

Jak dotąd zakładany był brak zakłóceń cen w innych sektorach gospodarki. To założenie jest oczywiście nieprawdziwe w rzeczywistym świecie z powodu występowania czynników takich jak podatki, siła monopolistyczna czy efekty zewnętrzne. Wszystkie one sprawiają, że ceny odbiegają od krańcowych kosztów społecznych.

Rozważmy na przykład sytuację miasta, w którym transport masowy konkuruje z samochodowym o zaniżonej cenie (chociażby poprzez występowanie niezinternalizowanych kosztów zewnętrznych). Oznaczmy cenę transportu masowego przez p1, a cenę samochodowego – przez p2. Zakładamy istnienie reguły cenowej p2 = P2(q2), przy czym P2≠C/Q_2, co odzwierciedla zakłócenie ceny. Funkcja użyteczności nadal jest quasi-liniowa:

<
center>

Maksymalizując ją po Q1 i Q2 przy ograniczeniu budżetowym Y = z + p1Q1 + p2Q2 + T, otrzymujemy:Stąd:Zatem:Otrzymaliśmy funkcje popytu na oba rodzaje transportu, które zależą od ceny własnej i ceny konkurencyjnego środka transportu. Nie zależą natomiast od dochodu konsumenta z powodu quasi-liniowości funkcji użyteczności.
skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz