LOGOWANIE
Zarejestruj sie

Problemy nieefektywności w transporcie miejskim

3.6. Wnioski

Na podstawie przedstawionych badań możemy wyciągnąć szereg wniosków odnośnie modelowania popytu na transport. Zasadnicze znaczenie ma specyfikacja modelu i dobór zmiennych. W obu przedstawionych badaniach różne podejścia w tej kwestii dały znacząco odmienne rezultaty. W związku z tym ważne jest uwzględnienie w analizie wszystkich zagadnień związanych z modelem, np. w analizie Lama i Smalla fundamentalne znaczenia miała pora odjazdu. W kilku innych badaniach z tej dziedziny uznano, że konieczne jest rozróżnienie czasu podróży przy dużym natężeniu ruchu, gdyż wywołuje on u podróżnych znacznie większą niechęć17.

Wyniki badań pokazują też duże zróżnicowanie wśród podróżujących. Część jest przywiązana do samochodów i podlega sztywnemu harmonogramowi dnia, natomiast inni elastycznie zmieniają środek transportu, porę odjazdu czy trasę w reakcji na zmiany wysokości opłat. Wartość przywiązywana przez ludzi do oszczędzania czasu podróży i większej niezawodności zależy od różnych czynników społeczno-ekonomicznych takich jak dochód i płeć. Ludzie o wyższych dochodach są bardziej skłonni do podróżowania płatnymi drogami (czy pasami), co może skłaniać do wniosku, że rozwiązania tego typu sprzyjają bogatym. Jednak dokładniejsze spojrzeni
e na badanie Lama i Smalla oraz inne badania dotyczące płatnych pasów pozwala zauważyć spore zróżnicowanie wśród korzystających z płatnych pasów. Niewiele osób korzysta z nich regularnie, choć zdarza się to i osobom o niskich dochodach, gdy szczególnie zależy im na czasie. Nie można też zapomnieć o ogólniejszej perspektywie. W przypadku drogi SR91 (i wielu innych w USA) istnieje prosty wybór między płatnymi i darmowymi pasami, natomiast w wielu europejskich miastach (np. Londynie) system jest o wiele bardziej skomplikowany i płatności w ogóle ciężko uniknąć. Zatem nie należy oczekiwać, że wnioski z tych badań będą się dały zawsze zastosować.

Warto też zauważyć, że w modelach pominięto wspomniane na początku rozdziału bardziej długofalowe problemy związane z wyborami podróżujących. Należą do nich na przykład decyzje o miejscu zamieszkania i pracy oraz posiadaniu pojazdu. Wprowadzanie opłat drogowych z pewnością ma wpływ również na te czynniki, jednak jak dotąd badacze raczej nie podejmują tej problematyki. Należy przy tym pamiętać, że modelowanie popytu na transport znajduje się w stosunkowo wczesnej fazie rozwoju i można liczyć na bardziej rozwinięte analizy w przyszłości.

17. Za: R. J. Arnott, D. P. McMillen, A Companion …, op. cit., s.279.
skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz