LOGOWANIE
Zarejestruj sie

Problemy nieefektywności w transporcie miejskim

3.4. Mieszany model logitowy

W dotychczasowych rozważaniach zakładaliśmy, że heterogeniczność użyteczności wynikająca z oddziaływania nieobserwowalnych czynników jest w pełni ujęta przez współczynniki E_i. Dzięki temu różnice w użyteczności mierzalnej V_i wynikały wyłącznie z mierzalnych cech.

Rozluźnienie tego założenia prowadzi do mieszanego modelu logitowego, w którym V_i zależy także od nieobserwowalnych cech modelowanych przez losowe parametry y rozłożone w populacji zgodnie z funkcją gęstości g(y), y (zawiera się w) Γ. Przy danej funkcji V_i(y) prawdopodobieństwo P_i(y) wyboru alternatywy i wynosi:Prawdopodobieństwo niezależne od y możemy uzyskać, całkując po rozkładzie y:Mieszany model logitowy jest bardziej elastyczny, można bowiem nim przybliżyć każdy losowy model użyteczności. Wadą jest obecność większej liczby parametrów, przez co konieczna jest większa ilość obserwacji, by możliwe
było przeprowadzenie dokładnej estymacji.

3.5. Przykłady badań opartych na modelach logitowych. Modelowanie reakcji na opłaty drogowe

Będziemy rozważać badanie, w którym Lam i Small wykorzystali model logit, by ocenić zachowania podróżujących po amerykańskiej Drodze Krajowej SR9113. Na owej drodze dodano w roku 1995 dwa płatne pasy do istniejących darmowych pięciu. W 1998 roku przeprowadzono listowną ankietę, w trakcie której zebrano dane o 400 osobach, przedstawiające tygodniowe „dzienniki podróży”. Na podstawie tych danych sformułowano modele dotyczące wyboru drogi, środka transportu i czasu odjazdu, przy czym wybór drogi to wybór między pasem płatnym a darmowym. Zauważmy, że można dokonywać jednoczesnej estymacji wszystkich wyborów lub estymować je pojedynczo. Teoretycznie niewskazane jest estymowanie pojedyncze, gdyż traktowanie pozostałych wyborów jako ustalonych może prowadzić do obciążenia estymatorów. Lam i Small przeprowadzili jednak estymację obiema metodami dla lepszej oceny uzyskanych oszacowań.

13. T. C. Lam, K. A. Small, The value of time and reliability: measurement from a value pricing experiment, 2001.
skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz