LOGOWANIE
Zarejestruj sie

Antysemityzm w Polsce

Antysemityzm w Polsce

Od początku istnienia chrześcijaństwa trwa spór o kwestię Żydów. Radykalni wyznawcy Chrystusa oskarżali ich o zabicie Jezusa i panoszenie się na świecie. Arabowie mieli z Żydami konflikt o ziemię palestyńską. Nie należy się więc dziwić, że na świecie zaczęła narastać niechęć do Żydów. Jak powszechnie wiadomo, stali się oni świetnymi bankierami i przedsiębiorcami, przez co ich majątek znacznie wzrósł. Nie podobało się to ludności, dlatego chętnie popierała wszelkie ruchy antyżydowskie. Z powodu prześladowań ludności żydowskiej w Europie Zachodniej, wielonarodowościowa Rzeczpospolita przyjmowała ich coraz więcej. Wynikiem tej migracji jest ponad 70-krotny wzrost liczby ludności żydowskiej w Polsce w latach 1340 – 1772. Myśliciel żydowski Isserless napisał o Polsce: "Jeśliby Bóg nie dał nam takiego kraju za schronienie, los Izraela byłby nie do zniesienia".

Mimo, że pojęcie antysemityzmu zostało użyte dopiero w drugiej poł. XIX wieku, to działania, postawy i poglądy, które ten termin obejmuje, istniały od zarania chrześcijaństwa. "Antysemityzm" to wrogość wobec Semitów, ludów, do których zaliczamy również Arabów. Tak więc nie znając kontekstu historycznego i kulturowego problemu, można by się pokusić o stwierdzenie, że Żydzi są największymi antysemitami (wrogość z Arabami). Jednakże w potocznym rozumieniu termin ten oznacza wrogość wobec zaledwie 10% Semitów–Żydów. Tak więc antysemityzm należy kojarzyć z ruchem antyżydowskim, a nie antyarabskim.

W Polsce, tak jak w każdym innym kraju, istniały osoby zarówno przychylne Żydom, jak i ich nienawidzące. Obie grupy dochodziły do głosu, tak więc można powiedzieć, że w Polsce jeszcze przed inwazją Hitlera istniały zakazy i ograniczenia dla wyznawców judaizmu, ale też że w czasie wojny to Polacy uratowali najwięcej Żydów przed zagładą. Należy w tym miejscu zauważyć, że spośród wszystkich okupowanych krajów, tylko w Polsce istniała zbiorowa odpowiedzialność za ukrywanie Żydów – rozstrzeliwano całą rodzinę ukrywającą. Przeważa jednak w niektórych środowiskach pogląd, iż Polska była krajem antyżydowskim. Jest to skutek głównie niedoinformowania. Posądza się Polaków o budowę obozów koncentracyjnych, które w rzeczywistości budowali Niemcy.

Antysemityzm w Polsce 105857,1
Kadr z filmu "Pianista" w reżyserii Romana Polańskiego


Moim zdaniem problem antysemityzmu nie jest wywołany jedynie przez wrogów Żydów. Uważam, że Żydzi sami prowokują pewne zachowania. W II RP ludność żydowska była "klasą posiadającą". Rzekomo Żydzi twierdzili: "wasze ulice, nasze kamienice", podkreślając swą wyższość nad innymi. Takie zachowanie było jedną z przyczyn zaogniania się sytuacji. Antysemityzm jednak opierał się w głównej mierze na niedoinformowaniu społeczeństwa lub przedstawieniu mu nieprawdy. Utarł się stereotyp Żyda, który za wszystko jest winny - swoista "spiskowa teoria dziejów".

Dzisiaj antysemityzm jest w Polsce niedostrzegalny, lecz jest to spowodowane tym, że nie ma okazji do zaistnienia wrogości. Po wojnie liczba Żydów w naszym kraju stopniała do marginalnego poziomu, głównie z powodu wyżej wspomnianych pogromów i chęci lepszego życia (Izrael, USA). Niestety da się zaobserwować jeszcze dziś antysemickie nastroje wśród polskiego społeczeństwa. Często zwrot "żyd!" lub "Ty żydzie!" nabiera negatywnego oddźwięku i utrwala pogląd „inności” Żydów w stosunku do ludzi innych wyznań. A dzisiaj polski Żyd często nie ma nic wspólnego z Semitami. Jest jak my Indoeuropejczykiem, Polakiem, człowiekiem zasługującym na szacunek. Różni go tylko wiara.

Należy walczyć z takimi nieprawdziwymi stereotypami. Zwalczanie ich musimy zacząć od naszego grona znajomych, reagując na wszelkie przejawy obrażania czy dyskryminowania Żydów. Oświata musi rzetelnie uczyć młode pokolenie historii Żydów. Organy władzy państwowej natomiast powinny tworzyć prawo, które będzie chronić godność każdego człowieka bez względu na wyznanie.

"Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata". (Jan Paweł II, papież).

"Powinniśmy być lepsi wobec siebie; uczynić wszystko, aby w działalności publicznej na czele wszystkich spraw była zawsze sprawa człowieka". (Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP)


Uwaga: powyższe poglądy są wyłącznie poglądami Autora!


Autor: Sławomir Gdyk
E-mail autora: mande(at)sztab.com


Autor: 4561
skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz