LOGOWANIE
Zarejestruj sie

Sprzedaż czasopism branżowych w styczniu 2015. CD-Action na szczycie

Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP) udostępnił właśnie najnowsze dane dotyczące sprzedaży popularnych magazynów branżowych w styczniu 2015 roku.

CD-Action, pomimo niewielkiego spadku względem wyników z analogicznego okresu zeszłego roku, utrzymuje pozycję lidera, natomiast główny konkurent, PC Format, zaliczył ogromny spadek w liczbie sprzedanych egzemplarzy.

Całkowita liczba sprzedanych egzemplarzy CD-Action w styczniu 2015 wyniosła 71679, a więc była o 3227 kopii mniejsza niż w tym samym miesiącu w roku 2014. CD-Action pozostaje więc na pozycji lidera, a dodatkowo znacznie powiększa swoją przewagę dzięki zaskakująco dużemu spadkowi PC Format. Jeszcze w zeszłym roku jego sprzedaż była na poziomie podobnym do CD-Action, natomiast w porównaniu rok do roku sprzedano 20202 egzemplarzy mniej, co stanowi spadek o 27,17%.

Tytuł

Sprzedaż w styczniu 2014

Sprzedaż w styczniu 2015

Zmiana w sprzedaży (liczba egzemplarzy)

CD-Action

74 906

71 679

- 3227 (-4,31%)

PC Format

74 355

54 153

- 20202 (-27,17%)

Komputer Świat

26 425

33 266

+ 6841 (+25,89%)

Chip

16 258

12 380

- 3878 (-23,85%)

Sprzedaż ogółem

191 944

171478

- 20466 (-10,66%)Trzecią pozycję zajmuje Komputer Świat, który jako jedyne czasopismo w zestawieniu poprawił swój wynik o 25,89% względem poprzedniego roku, osiągając w styczniu 2015 roku sprzedaż 33266 egzemplarzy. Na ostatnim miejscu znajduje się Chip ze spadkiem rzędu 23,85%, ograniczając sprzedaż do 12380 kopii. Przy tak dużym spadku rok do roku i ogólnie niskiej sprzedaży tego czasopisma możemy mieć realne obawy, czy pozycja ta znajdzie się w zestawieniu za rok. Wśród najnowszych danych zabrakło informacji dotyczących PC World, co spowodowane jest brakiem kontroli tego periodyku przez ZKDP.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na ogólną sprzedaż czasopism branżowych, która jeszcze w styczniu 2014 wynosiła 191944 egzemplarzy, natomiast rok później spadła o 20466, co stanowi ponad 10% spadek. Jeśli porównamy to do opublikowanych rok temu danych za rok 2013/2014 zobaczymy, że jest to stały trend spadkowy. Coraz rzadziej sięgamy po czasopisma drukowane, wcale jednak nie oznacza to, że zainteresowanych czytelników ubywa. Wręcz przeciwnie, jest ich prawdopodobnie z roku na rok coraz więcej, jednak z powodu dynamicznego rozwoju segmentu internetowego coraz mniej osób wybiera wersje papierowe.

Warto przyjrzeć się także krótkookresowym zmianom sprzedaży pomiędzy grudniem 2014, a styczniem 2015. Wszystkie czasopisma w zestawieniu zaliczyły mniejsze lub większe spadki, największy widać w przypadku CD-Action. W grudniu 2014 sprzedano 96513 egzemplarzy, a miesiąc później, w styczniu 2015 jedynie 71679.

Tytuł

Sprzedaż w grudniu 2014

Sprzedaż w styczniu 2015

Zmiana w sprzedaży (liczba egzemplarzy)

CD-Action

96 513

71 679

- 24834 (-25,73%)

PC Format

56 055

54 153

- 1902 (-3,39%)

Komputer Świat

39 016

33 266

- 5750 (-14,74%)

Chip

12 508

12 380

- 128 (-1,02%)

Sprzedaż ogółem

204092

171478

- 32614 (-15,98%)Porównywanie wyników sprzedażowych w okresie jednomiesięcznym jest jednak mało obiektywne. Na sprzedaż w takich wypadkach wpływa wiele czynników, np. treść konkretnego numeru, dołączone do czasopisma oprogramowanie lub gra czy nawet liczba dni wolnych w danym miesiącu. Dużo lepszy pogląd na sytuację dają nam porównania tych samych miesięcy z poszczególnych lat, które jasno pokazują, że rynek drukowanych czasopism branżowych kurczy się z prędkością mniej więcej 10% rocznie.

Źródło:
"Tyon" - GRY-OnLine


Klemens
2015-04-16 19:21:44