LOGOWANIE
Zarejestruj sie

Rzecznik Praw Obywatelskich chce ograniczyć dostęp do brutalnych gier komputerowych

Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, jeszcze raz poruszyła kwestię przestrzegania ograniczeń wiekowych w kontekście gier.

Jak zwykle w tego typu wystąpieniach, pojawił się temat negatywnego wpływu gier na odbiorców, jednak zdaniem prof. Lipowicz problemem nie jest sama obecność przemocy w grach, a swobodne podejście do ograniczeń wiekowych oraz tematycznych PEGI (ang. Pan European Game Information – Ogólnoeuropejski System Klasyfikacji Gier). Według Pani Rzecznik tyczy się to w równym stopniu sprzedawców, jak i nieuświadomionych rodziców. Jednocześnie Lipowicz zwraca uwagę na bardziej rygorystyczne podejście innych krajów do tej kwestii:

„Tylko Polska i dwa inne unijne kraje są wstrzemięźliwe, jeśli chodzi o wprowadzenie PEGI do swojego systemu prawnego. W Wielkiej Brytanii, jeśli sprzedawca sprzeda grę osobie niespełniającej wymogów wiekowych PEGI, ryzykuje karę grzywny i do sześciu lat pozbawienia wolności. W Szwecji jest nawet zapis w prawie konstytucyjnym zabraniający sprzedaży dzieciom brutalnych gier, a sprzedawca ma prawo uzależnić sprzedaż gry od zgody rodzica.”

Jak więc, zdaniem Pani Rzecznik, powinny wyglądać ewentualne zmiany? Po pierwsze, sprzedaż gier (przede wszystkim od 16 i 18 lat) powinna być podyktowana oznaczeniami przyznanymi przez PEGI, co oznacza, że kupując „drastyczną grę” wymagane będzie okazanie dowodu osobistego. Co więcej, sprzedanie gry osobie niespełniającej wymogów wiekowych powinno – zdaniem prof. Lipowicz – wiązać się z nałożeniem kar pieniężnych na sprzedawcę. Za równie ważne uznała też „uświadomienie obywateli”, choć tu akurat nie podała, jak miałoby to wyglądać. Nie poruszyła też kwestii dystrybucji cyfrowej, praktycznie uniemożliwiającej potwierdzenie wieku nabywcy.

Źródło:
"Entelarmer" - GRY-OnLine


Klemens
2015-04-13 17:59:42