LOGOWANIE
Zarejestruj sie

Poznańska uczelnia zamierza kształcić przyszłych deweloperów

Poznań po Krakowie, Katowicach, Łodzi i Warszawie będzie kolejnym polskim miastem gdzie będzie można kształcić się „na dewelopera”.

Ten ścisły kierunek będzie dostępny na... Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Nazwa szkoły może być myląca, bo nauki humanistyczne i dziennikarstwo są raczej luźno powiązane z dewelopingiem. Poznańska szkoła zdaje sobie sprawę z własnych braków w tej nowej dziedzinie, ale lukę ma wypełnić współpraca z zagranicznymi uniwersytetami. Trwają rozmowy ze szkockim uniwerkiem Abertay którego absolwenci pracowali np. przy GTA.

Informatyka na WSNHiD w skład której wchodzą deweloperskie specjalności jest „kierunkiem zamawianym” dotowanym przez Ministerstwo nauki. Oznacza to, że:

Połowa studentów pierwszego roku otrzyma stypendia w wysokości 1 tys. zł miesięcznie [...] Również na późniejszych latach studiów najlepsi mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Studenci będą mieli możliwość odbycia trzymiesięcznych, płatnych straży, za które dostaną 2,4 tys. zł.

Co do samego programu studiów:

W planie studiów uwzględniono takie przedmioty jak „sztuczna inteligencja”, „metody renderingu” czy „silniki graficzne”. Łącznie dla kierunku przewidziane jest 10 przedmiotów specjalistycznych.

Źródło:
Paweł Olszewski - Gamezilla.pl


Klemens
2011-05-08 09:28:13