LOGOWANIE
Zarejestruj sie

François-Xavier Fauvelle-Aymar - Złoty nosorożec. Dzieje średniowiecznej Afryki

Afryka jest zwana Czarnym Lądem, może jednak lepszych określeniem byłaby Biała Plama, gdyż lepiej oddawałoby stan naszej wiedzy o tym kontynencie. Mało kto z nas wie cokolwiek więcej o strukturze tamtejszych społeczeństw, aktualnych problemach i trendach trapiących narody – czy też ludy – zamieszkujące wszak tak ogromny i zróżnicowany pod każdym względem obszar, pojawiające się zaś z rzadka doniesienia medialne często mają charakter ciekawostek na zasadzie panoptikum. Tymczasem w istocie jest to kolebka ludzkości, a więc terytorium o najdłuższej historii obecności homo sapiens. Co więc wiemy o tej bytności?
François-Xavier Fauvelle-Aymar został postawiony przed niewdzięcznym zadaniem zaprezentowaniem dziejów, w przypadku których zasób źródłowy jest bardzo skromny, porównywalny tylko z prekolumbijską Ameryką. Niejednokrotnie konieczne jest odwoływanie się do znalezisk archeologicznych i wysuwania na ich tle daleko posuniętych spekulacji.W konsekwencji przy tworzeniu niniejszej pozycji zdecydowano się na odmienne niż w przypadku większości przekrojowych pozycji historycznych podejście, nie stanowi ona bowiem żadnej sumy wiedzy, lecz raczej zbiór 34 esejów, poświęconych wycinkom nie tyle naszej wiedzy, co raczej na wielkiej płaszczyźnie niewiedzy. Jakkolwiek dość często wzajemnie się one do siebie odwołują, pozwalając dostrzec niezbyt częste, ale
jednak elementy wspólne, cechuje je namacalna epizodyczność i jednak zdawkowość. Co prawda każdy z tych rozdziałów cechuje się odesłaniami do dalszej literatury, jako że jednak ma ona charakter niemal wyłącznie fracusko-, a czasami angielskojęzyczny, będzie to mało efektywny przydatek tej pozycji.

Sam dobór tematów jest dość intrygujący, choć można sobie zadać pytanie, czy raczej nie jest on ukierunkowany bardziej na zainteresowania autora. Nietrudno bowiem spostrzec, że o pewnych wszak nie tak bagatelnych i jednak dysponujących pewną historiografią regionach Afryki pozycja ta milczy w zupełności – by wskazać na krainy dorzecza Konga i w ogóle centralnej Afryki.

Czytelnik poszukujący nieco bardziej kompleksowej, choćby właściwej dla podręczników szkolnych, książki traktującej o historii Afryki sprzed europejskiej kolonizacji poczuje się rozczarowany „Złotym nosorożcem”. Książka ta służy raczej pobudzeniu ciekawości i uświadomieniu głębokości i złożoności niewiedzy czytelnika, niźli jej wyrugowaniu.

Autor: Klemens
skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz