LOGOWANIE
Zarejestruj sie

Sztab VVeteranów
Tytuł:
Producent:
Dystrybutor:
Gatunek:
Premiera Pl:
Premiera Świat:
Autor: Klemens
Ocena
czytelników GŁOSUJ
OCENA
REDAKCJI % procent

Imperator: Rome

Najpierw otwórz konsolę naciskając klawisze [`], [~] lub [SHIFT]+[2]. Następnie wpisz któryś z poniższych kodów i zatwierdź wciskając {ENTER}:
* cash [liczba] – dodatkowe pieniądze
* manpower [liczba] – dodatkowa populacja (w tysiącach)
* warexhaustion [liczba] – wartość tzw. wyczerpania wojennego
* stab [liczba] – poziom stabilności
* centralization [liczba] – wartość centralizacji
* annex [oznaczenie_kraju] – aneksja określonego kraju
* army[cohortcount] [prowincja] – dodaje określoną liczbę jednostek we wskazanej prowincji
* army_loyalty [ ] – ustala wartość lojalności armii
* sailors [liczba] – dodatkowi marynarze
* civilwar [oznaczenie_kraju] – wybuch wojny domowej we wskazanym kraju
* conquer [oznaczenie_prowincji] – podbój określonej prowincji
* horde [prowincja] – przywołanie barbarzyńców we wskazanej prowincji
* kill [id] – zabija wskazaną jednostkę
* 3dstats – wyświetla statystyki po lewej stronie ekranu
* instant_war – włącza/wyłącza możliwość natychmiastowego wypowiadania wojen
* fow – włącza/wyłącza mgłę wojny
* ti
; włącza/wyłącza tryb ziemi nieznanych
* power [liczba] – dodaje 3 efekty +1000 do władzy obywatelskiej, oratorstwa oraz pobożności
* prestige [liczba] – dodaje prestiż (5 jednostek w razie niewskazania liczby)
* legitimacy [liczba] – ustala stopień legitymacji obecnego władcy
* adm [liczba] – dodaje punkty władzy administracyjnej (999 jednostek w razie niewskazania liczby)
* dip [liczba] – dodaje punkty dyplomacji (999 jednostek w razie niewskazania liczby)
* mil [liczba] – dodaje punkty wojskowości (999 jednostek w razie niewskazania liczby)
* revolt [oznaczenie_kraju] – wywołuje rewoltę w określonym kraju
* tick_day [liczba_dni] – przeskok czasu o wskazaną liczbę dni
* yesman – ustala sposób reakcji SI na oferty dyplomatyczne (kod włączony: odpowiedzi są zawsze pozytywne; kod wyłączony: odpowiedzi są uzależnione od typowych czynników)
* debug_mode – wyświetle oznaczenie jednostki, prowincji, nazwy kraju oraz długości granicy w razie przesuwania kursorem nad prowinicją
* help - wyświetla pełną listę dostępnych komend

Autor: Klemens
skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
28.11.2017 | -1" or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+" » 1' AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1
28.11.2017 | -1" or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+" » 1' AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1
28.11.2017 | -1" or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+" » 1' AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1
28.11.2017 | -1" or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+" » 1' AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1
28.11.2017 | -1" or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+" » 1' AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1
więcej komentarzy dodaj komentarz
RECENZJE CZYTELNIKÓW
ILOŚĆ RECENZJI - ŚREDNIA OCENA - % więcej recenzji dodaj recenzję